Menu

 • Vedení školy
 • Učitelé
 • Provozní zaměstnanci
 • Vedení školy

  Ing. Bc. Petra Šnajberková

  ředitelka gymnázia, učitelka CHE

  více informací

  Ing. Bc. Petra Šnajberková

  ředitelka gymnázia, učitelka CHE

  petra.snajberkova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Když si myslíš, že to dokážeš, tak to dokážeš, když si myslíš, že to nedokážeš, tak máš pravdu.

  vzdělání: VŠCHT Praha, fakulta chemické technologie, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, specializace ve školství , obor školský management

  praxe:

  1996 – 2005 Základní škola F. Melichara v Unhošti - Učitelka na 1. a 2. stupni základní školy
  2006 – 2009 Základní škola a Mateřská škola v Nučicích - ředitelka školy

  zájmy: technologie keramiky, dětská psychologie, HACCP, zahrada , golf

  Radka Urbanová

  zástupkyně ředitelky pro ekonomickou činnost

  více informací

  Radka Urbanová

  zástupkyně ředitelky pro ekonomickou činnost

  info@gymnazium-hostivice.cz

  Mgr. Jaromír Hřebecký

  zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost, učitel EV, EVS

  více informací

  Mgr. Jaromír Hřebecký

  zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost, učitel EV, EVS

  jaromir.hrebecky@gymnazium-hostivice.cz

  +420 774 098 483

  motto: „Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“  (Immanuel Kant)

  „Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé.“  (Jack London)

  vzdělání: Filozofická fakulta JČU - obor Estetika a dějiny umění, Filozofická fakulta UHK - obor Archivnictví a spisová služba, Filozofická fakulta UPCE - DPS 

  zájmy: příroda, fotograování, filozofická dekonstrukce a umělecký postmodernismus, filozofie Artura Danta, rodina, různé metody rozdělávání ohně, survival a bushcraft

   

  Mgr. Michaela Štáfková

  školní psycholog

  více informací

  Mgr. Michaela Štáfková

  školní psycholog

  michaela.stafkova@gymnazium-hostivoce.cz

  Učitelé

  Mgr. Markéta Baleková

  učitelka ČJ, D, SLAT, LIS

  více informací

  Mgr. Markéta Baleková

  učitelka ČJ, D, SLAT, LIS

  marketa.balekova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Co nechceš, aby ti druzí činili, nečiň ty jim!

  vzdělání: Filozofická fakulta MU Brno

  zájmy: rodina, četba, hudba

   

  Mgr. Iveta Bínová

  učitelka FRJ

  více informací

  Mgr. Iveta Bínová

  učitelka FRJ

  iveta.binova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Carpe diem!

  vzdělání: Pedagogická fakulta UK - francouzský jazyk

  zájmy: cestování, foto, hudba, sport

  Mgr. Zuzana Fišerová

  učitelka AJ

  více informací

  Mgr. Zuzana Fišerová

  učitelka AJ

  zuzana.fiserova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Murphyho zákony, např.: „Nikdo neposlouchá, co říkáte, dokud neuděláte chybu.“

  vzdělání: Filozofická fakulta Praha

  zájmy: cestování, lyžování, anglické dějiny – zvláště Tudorovci, nová setkání a zážitky

  Mgr. Kateřina Gaďůrková

  učitelka PŘ, BIO, CHE

  více informací

  Mgr. Kateřina Gaďůrková

  učitelka PŘ, BIO, CHE

  katerina.gadurkova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: "Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš."

  vzdělání: UK v Praze, pedagogická fakulta, obor biologie-chemie

  zájmy: příroda, turistika, sport, fotografování

  Mgr. Zdeňka Hlásenská

  učitelka MAT, FYZ, MAS

  více informací

  Mgr. Zdeňka Hlásenská

  učitelka MAT, FYZ, MAS

  zdenka.hlasenska@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

  vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, obor Statistické metody; UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Demografie

  zájmy: rodina, příroda, historie, četba

  Ing. Mgr. Miloslav Husák

  učitel ZEM, BIO, FYZ, BIS, SZEM

  více informací

  Ing. Mgr. Miloslav Husák

  učitel ZEM, BIO, FYZ, BIS, SZEM

  miloslav.husak@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. A kruh se uzavírá… (Karel Čapek)

  vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, učitelství geografie pro SŠ. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Rozvoj venkovského prostoru

  zájmy: cestování, historie, lidová architektura, Semafor, sport

  Ing. Pavel Koreň

  učitel IKT, FYZ

  více informací

  Ing. Pavel Koreň

  učitel IKT, FYZ

  p.koren@gymnazium-hostivice.cz

   

  motto: Následuj své srdce, ale nezapomeň si s sebou vzít svůj mozek. (Alfred Adler)

  vzdělání: VUT v Brně, silnoproudá elektrotechnika

  zájmy: rodina, turistika

   

  Mgr. Markéta Nedvědová

  učitelka AJ, FCE

  více informací

  Mgr. Markéta Nedvědová

  učitelka AJ, FCE

  marketa.nedvedova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: „Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.“ (Boccacio Giovanni)

  vzdělání: Pedagogická Fakulta UK Praha, obor anglický jazyk a hudební výchova

  zájmy: četba, hudba, film

  Kritéria hodnocení:

   

  Mgr. Milan Pospíšil

  učitel ZSV, DĚJ, HUS

  více informací

  Mgr. Milan Pospíšil

  učitel ZSV, DĚJ, HUS

  milan.pospisil@gymnazium-hostivice.cz

  motto: „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“ Platón

  vzdělání: Učitelství historie a společenských věd pro střední školy (UJEP)

  zájmy: historie, hokejbal, Sokol, sokolské dětské tábory, turistika

   

  Mgr. Jana Reichelová

  učitelka ČJ, DĚJ

  více informací

  Mgr. Jana Reichelová

  učitelka ČJ, DĚJ

  jana.reichelova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: „Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.“ (Oscar Wilde)

  vzdělání: Pedagogická fakulta UJEP, český jazyk a literatura - dějepis pro střední školy

  zájmy: rodina, kreativní tvoření (keramika, fimo, bižuterie), četba, historie, zahrada, in-line bruslení, tanec

  Mgr. Eliška Rešlová

  učitelka MAT, CMA

  více informací

  Mgr. Eliška Rešlová

  učitelka MAT, CMA

  eliska.reslova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Chceš-li, aby byla matematika tvou dobrou přítelkyní, musíš ji důvěrně znáti.

  vzdělání: studuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro SŠ Matematika - deskriptivní geometrie

  zájmy: příroda, četba, malování, sport

  Mgr. Eva Srbová

  učitelka NJ

  více informací

  Mgr. Eva Srbová

  učitelka NJ

  eva.srbova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.

  vzdělání: UJEP, učitelství pro 3. stupeň, aprobace NJ/RJ

  zájmy: rodina, psychologie dětí, literatura, cestování

   

  Mgr. Miroslava Stibůrková

  učitelka TV, ČSP

  více informací

  Mgr. Miroslava Stibůrková

  učitelka TV, ČSP

  miroslava.stiburkova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Bojuj za to, čemu věříš.

  vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Učitelství pro ZŠ a SŠ, biologie, tělesná výchova

  zájmy: sport všeho druhu (volejbal, squash, frisbee, jezdectví, lyžování, plavání, in-line, ...), turistika (cyklo, vodní i pěší), cestování, příroda, hudba, přátelé

   

  Mgr. Katharina Svitak

  učitelka NJ

  více informací

  Mgr. Katharina Svitak

  učitelka NJ

  katharina.svitak@gymnazium-hostivice.cz

  motto: "CIZÍ JAZYK NÁM NENABÍZÍ POUZE JINÁ SLOVA, ALE JINÝ SVĚT." (J. Vrba)

  vzdělání: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, obor Filologie-německý jazyk

  Mgr. Jan Šperl

  učitel ZEM, TV

  více informací

  Mgr. Jan Šperl

  učitel ZEM, TV

  jan.sperl@gymnazium-hostivice.cz

  motto: "Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené." Tomáš Garrigue Masaryk

  vzdělání: FTVS a Přírodovědecká fakulta UK v Praze, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor tělesná výchova - zeměpis

  zájmy: sport, cestování, fotografování

  Mgr. Jana Tomsová

  učitelka ČJ, DĚJ

  více informací

  Mgr. Jana Tomsová

  učitelka ČJ, DĚJ

  jana.tomsova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: R. L. Stevenson: „Svět je plný úžasných věcí, myslím, že bychom mohli všichni být šťastni jako králové.
  J. A. Komenský: „Škola hrou“

  vzdělání: Vysoká škola pedagogická UK, praxe 30 let, 15 let na gymnáziu

  zájmy: Literatura, Historie, Turistika, Kultura, Esoterika, Záhadologie, Rodina, Sportovní fanoušek všech svěřených dětí ( i vlastních)

  Preferuji osobní setkání
  Osobní kontakt v případě nutnosti.: 312 250 055

  PhDr. Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.

  učitelka DĚJ, NJ, HIS, HUS

  více informací

  PhDr. Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.

  učitelka DĚJ, NJ, HIS, HUS

  jana.trousilova@gymnazium-hostivice.cz

  motto: Život je věčný boj a ne každá bitva je pro nás vítězná. Důležité je však vždy zhodnotit danou situaci a nejít hlavou proti zdi, neboť i mírové řešení může přinést vavříny vítězství, které je kořením našeho života.

  vzdělání: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Dějiny umění a státní zkouška z pedagogiky a psychologie pro výuku na střední škole

  praxe: 1993 - současnost SPŠ Rakovník; 2014-2015 FFUK Praha - externí pracovnice

  zájmy: historie, umění, cestování, jazyky, literatura, příroda, turistika, květiny, psi, alternativní medicína

  Ing. Mgr. Vojtěch Veverka

  učitel MAT, BIO, PŘ, BIS

  více informací

  Ing. Mgr. Vojtěch Veverka

  učitel MAT, BIO, PŘ, BIS

  vojtech.veverka@gymnazium-hostivice.cz

  motto: "Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce" (Démokritos)

  vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze - obor Lesní inženýrství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - obor Učitelství biologie pro SŠ

  zájmy: příroda, původní etnika Severní Ameriky, včelařství, šachy, běh

   

  Iveta Juklíčková

  učitelka DĚJ, knihovnice, kronikářka

  více informací

  Iveta Juklíčková

  učitelka DĚJ, knihovnice, kronikářka

  iveta.juklickova@gymnazium-hostivice.cz

  Mgr. Monika Černá

  učitelka MAT, CHE

  více informací

  Mgr. Monika Černá

  učitelka MAT, CHE

  monika.cerna@gymnazium-hostivice.cz

  vzdělání: PřF a MFF Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství chemie a matematiky pro střední školy.

  zájmy: keramika, plavání, četba, lyžování, organizace dětských letních táborů

  Mgr. Gabriela Fraj

  učitelka AJ, LIS

  více informací

  Mgr. Gabriela Fraj

  učitelka AJ, LIS

  gabriela.fraj@gymnazium-hostivice.cz

  Motto: Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí. (Elbert Hubbard)

  Zájmy: Čtení, tenis, tanec (stylem tancuj, jako kdyby se nikdo nedíval), lyžování, stavění Lega se synem (funkce podavačka kostek), turistika 

   

  Bc. Júlia Harachová

  učitelka VV, TV, VKZ

  více informací

  Bc. Júlia Harachová

  učitelka VV, TV, VKZ

  julia.harachova@gymnazium-hostivice.cz

  Bc. Matyáš Hovorka

  učitel Eko, CMA, MAS, ČSP

  více informací

  Bc. Matyáš Hovorka

  učitel Eko, CMA, MAS, ČSP

  matyas.hovorka@gymnazium-hostivice.cz

  Mgr. Pavlína Lechnýřová

  učitelka AJ

  více informací

  Mgr. Pavlína Lechnýřová

  učitelka AJ

  pavlina.lechnyrova@gymnazium-hostivice,.cz

  Bc. Tereza Červinková

  učitelka BIO, PŘP, BIS, FYZ, DĚJ, HIS, ChBS

  více informací

  Bc. Tereza Červinková

  učitelka BIO, PŘP, BIS, FYZ, DĚJ, HIS, ChBS

  tereza.cervinkova@gymnazium-hostivice.cz

  Ing. Petr Pecha

  učitel FYZ

  více informací

  Ing. Petr Pecha

  učitel FYZ

  petr.pecha@gymnazium-hostivice.cz

  Mgr. Kateřina Dvořáková

  učitelka AJ

  více informací

  Mgr. Kateřina Dvořáková

  učitelka AJ

  katerina.dvorakova@gymnazium-hostivice.cz

  Viktor Klučka

  učitel HV, TV

  více informací

  Viktor Klučka

  učitel HV, TV

  viktor.klucka@gymnazium-hostivice.cz

  Motto: Líný se nejdřív strhá. (Josef Klučka) 

  Zájmy: hudba všeho druhu, historie, regionální historie, četba, dětské tábory, turistika, cestování 

  Vladimír Nikolič

  učitel OBV, DĚJ

  více informací

  Vladimír Nikolič

  učitel OBV, DĚJ

  vladimir.nikolic@gymnazium-hostivice.cz

  Provozní zaměstnanci

  Ing. Markéta Janotová Marešová

  asistentka pedagoga

  více informací

  Ing. Markéta Janotová Marešová

  asistentka pedagoga

  marketa.janotova@gymnazium-hostivice.cz

  Lada Běloušková

  školnice

  více informací

  Lada Běloušková

  školnice

  lada.belouskova@gymnazium-hostivice.cz

  Mgr. Petra Hřebecká

  administrativní zaměstnankyně

  více informací

  Mgr. Petra Hřebecká

  administrativní zaměstnankyně

  petra.hrebecka@gymnazium-hostivice.cz


  Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
  Komenského 141
  253 01 Hostivice

  Zřizovatel : Středočeský kraj
  IČ: 72081422
  Číslo účtu: 417396389/0800

  škola: 724 399 904
  ředitelka: 220 982 164

  e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

  Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

  Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

  Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.