Menu

Ing. Bc. Petra Šnajberková

pozice: ředitelka gymnázia

email: petra.snajberkova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Když si myslíš, že to dokážeš, tak to dokážeš, když si myslíš, že to nedokážeš, tak máš pravdu.

vzdělání: VŠCHT Praha, fakulta chemické technologie, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, specializace ve školství , obor školský management

praxe:

1996 – 2005 Základní škola F. Melichara v Unhošti - Učitelka na 1. a 2. stupni základní školy
2006 – 2009 Základní škola a Mateřská škola v Nučicích - ředitelka školy

zájmy: technologie keramiky, dětská psychologie, HACCP, zahrada , golf

Mgr. Markéta Baleková

email: marketa.balekova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Co nechceš, aby ti druzí činili, nečiň ty jim!

vzdělání: Filozofická fakulta MU Brno

zájmy: rodina, četba, hudba

Markéta Janotová Marešová

pozice: asistentka

email: marketa.janotova@gymnazium-hostivice.cz

Mgr. Iveta Bínová

email: iveta.binova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Carpe diem!

vzdělání: Pedagogická fakulta UK - francouzský jazyk

zájmy: cestování, foto, hudba, sport

Lada Běloušková

pozice: školnice

email: lada.belouskova@gymnazium-hostivice.cz

Radka Urbanová

pozice: zástupkyně ředitelky pro ekonomickou činnost

email: info@gymnazium-hostivice.cz

Mgr. Zuzana Fišerová

email: zuzana.fiserova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Murphyho zákony, např.: „Nikdo neposlouchá, co říkáte, dokud neuděláte chybu.“

vzdělání: Filozofická fakulta Praha

zájmy: cestování, lyžování, anglické dějiny – zvláště Tudorovci, nová setkání a zážitky

Mgr. Jaromír Hřebecký

pozice: zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost

email: jaromir.hrebecky@gymnazium-hostivice.cz

telefon: +420 774 098 483

motto: „Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“  (Immanuel Kant)

„Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé.“  (Jack London)

vzdělání: Filozofická fakulta JČU - obor Estetika a dějiny umění, Filozofická fakulta UHK - obor Archivnictví a spisová služba, Filozofická fakulta UPCE - DPS 

zájmy: příroda, fotograování, filozofická dekonstrukce a umělecký postmodernismus, filozofie Artura Danta, rodina, různé metody rozdělávání ohně, survival a bushcraft

Mgr. Kateřina Gaďůrková

email: katerina.gadurkova@gymnazium-hostivice.cz

motto: "Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš."

vzdělání: UK v Praze, pedagogická fakulta, obor biologie-chemie

zájmy: příroda, turistika, sport, fotografování

Mgr. Michaela Štáfková

pozice: školní psycholog

email: michaela.stafkova@gymnazium-hostivoce.cz

Mgr. Zdeňka Hlásenská

email: zdenka.hlasenska@gymnazium-hostivice.cz

motto: Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, obor Statistické metody; UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Demografie

zájmy: rodina, příroda, historie, četba

PhDr. Zinaida Hofmannová

email: zinaida.hofmannova@gymnazium-hostivice.cz

Ing. Mgr. Miloslav Husák

email: miloslav.husak@gymnazium-hostivice.cz

motto: Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. A kruh se uzavírá… (Karel Čapek)

vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, učitelství geografie pro SŠ. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Rozvoj venkovského prostoru

zájmy: cestování, historie, lidová architektura, Semafor, sport

Ing. Jitka Husáková

email: jitka.husakova@gymnazium-hostivice.cz

motto: „Učitel musí mít děti rád, aby se z toho nezbláznil.“

vzdělání: VŠCHT Praha, UK - pedagogická fakulta DPS

zájmy: rodina, gastronomie, turistika, cyklistika

Ing. Pavel Koreň

email: p.koren@gymnazium-hostivice.cz

 

motto: Následuj své srdce, ale nezapomeň si s sebou vzít svůj mozek. (Alfred Adler)

vzdělání: VUT v Brně, silnoproudá elektrotechnika

zájmy: rodina, turistika

 

Mgr. Markéta Nedvědová

email: marketa.nedvedova@gymnazium-hostivice.cz

motto: „Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.“ (Boccacio Giovanni)

vzdělání: Pedagogická Fakulta UK Praha, obor anglický jazyk a hudební výchova

zájmy: četba, hudba, film

Mgr. Milan Pospíšil

email: milan.pospisil@gymnazium-hostivice.cz

motto: „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“ Platón

vzdělání: Učitelství historie a společenských věd pro střední školy (UJEP)

zájmy: historie, hokejbal, Sokol, sokolské dětské tábory, turistika

Mgr. Jana Reichelová

email: jana.reichelova@gymnazium-hostivice.cz

motto: „Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.“ (Oscar Wilde)

vzdělání: Pedagogická fakulta UJEP, český jazyk a literatura - dějepis pro střední školy

zájmy: rodina, kreativní tvoření (keramika, fimo, bižuterie), četba, historie, zahrada, in-line bruslení, tanec

Mgr. Eliška Rešlová

email: eliska.reslova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Chceš-li, aby byla matematika tvou dobrou přítelkyní, musíš ji důvěrně znáti.

vzdělání: studuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro SŠ Matematika - deskriptivní geometrie

zájmy: příroda, četba, malování, sport

Ing. Ondřej Slavík

email: ondrej.slavik@gymnazium-hostivice.cz

motto: "Vím, že nic nevím."

vzdělání: VŠCHT v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Klinická bioanalytika

zájmy: Četba, filmy, seriály, moderní dějiny, PC hry, zvířata, běh, inline bruslení, věda a technika, jídlo

Mgr. Eva Srbová

email: eva.srbova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.

vzdělání: UJEP, učitelství pro 3. stupeň, aprobace NJ/RJ

zájmy: rodina, psychologie dětí, literatura, cestování

Mgr. Miroslava Stibůrková

email: miroslava.stiburkova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Bojuj za to, čemu věříš.

vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Učitelství pro ZŠ a SŠ, biologie, tělesná výchova

zájmy: sport všeho druhu (volejbal, squash, frisbee, jezdectví, lyžování, plavání, in-line, ...), turistika (cyklo, vodní i pěší), cestování, příroda, hudba, přátelé

V současné době je na mateřské dovolené

Mgr. Jana Stoklasová

email: jana.stoklasova@gymnazium-hostivice.cz

motto: „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“ (Karel Čapek)

vzdělání: Ostravská Univerzita - obor Anglistika/Amerikanistika a Germanistika

zájmy: sport, cestování, hory, a výuka jazyků :)

Mgr. Katharina Svitak

email: katharina.svitak@gymnazium-hostivice.cz

motto: "CIZÍ JAZYK NÁM NENABÍZÍ POUZE JINÁ SLOVA, ALE JINÝ SVĚT." (J. Vrba)

vzdělání: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, obor Filologie-německý jazyk

Mgr. Jan Šperl

email: jan.sperl@gymnazium-hostivice.cz

motto: "Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené." Tomáš Garrigue Masaryk

vzdělání: FTVS a Přírodovědecká fakulta UK v Praze, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor tělesná výchova - zeměpis

zájmy: sport, cestování, fotografování

Mgr. Jana Tomsová

email: jana.tomsova@gymnazium-hostivice.cz

motto: R. L. Stevenson: „Svět je plný úžasných věcí, myslím, že bychom mohli všichni být šťastni jako králové.
J. A. Komenský: „Škola hrou“

vzdělání: Vysoká škola pedagogická UK, praxe 30 let, 15 let na gymnáziu

zájmy: Literatura, Historie, Turistika, Kultura, Esoterika, Záhadologie, Rodina, Sportovní fanoušek všech svěřených dětí ( i vlastních)

Preferuji osobní setkání
Osobní kontakt v případě nutnosti.: 312 250 055

PhDr. Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.

email: jana.trousilova@gymnazium-hostivice.cz

motto: Život je věčný boj a ne každá bitva je pro nás vítězná. Důležité je však vždy zhodnotit danou situaci a nejít hlavou proti zdi, neboť i mírové řešení může přinést vavříny vítězství, které je kořením našeho života.

vzdělání: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Dějiny umění a státní zkouška z pedagogiky a psychologie pro výuku na střední škole

praxe: 1993 - současnost SPŠ Rakovník; 2014-2015 FFUK Praha - externí pracovnice

zájmy: historie, umění, cestování, jazyky, literatura, příroda, turistika, květiny, psi, alternativní medicína

Ing. Mgr. Vojtěch Veverka

email: vojtech.veverka@gymnazium-hostivice.cz

motto: "Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce" (Démokritos)

vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze - obor Lesní inženýrství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - obor Učitelství biologie pro SŠ

zájmy: příroda, původní etnika Severní Ameriky, včelařství, šachy, běh

Iveta Juklíčková

email: iveta.juklickova@gymnazium-hostivice.cz

Lucie Holinková

email: lucie.holinkova@gymnazium-hostivice.cz

motto:

vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

zájmy: 

Vojtěch Nývlt

email: vojtech.nyvlt@gymnazium-hostivice.cz


Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.