Menu

Mapování stanovišť

Projekt fotografické mapování stanovišť

V rámci roku dochází na stanovišti k periodickým změnám v rámci společenstva. Období vegetačního klidu je vystřídáno nejprve fázemi rychlého růstu, především jarních efemér, které jsou posléze vystřídány rostlinami tzv. letního aspektu. Tyto změny se v přírodě dějí na základě změny teploty a fotoperiodicity, která výrazně ovlivňuje růstové tendence stanovištních druhů.

Cílem našeho projektu je obrazem zdokumentovat proměny různých společenstev v rámci jedné vegetační sezóny. Výstupem bude soubor časosběrných snímků, s popisem nově se objevujících druhů v průběhu času. Snímky budou pořizovány ve zhruba čtrnáctidenních intervalech. Na stanovišti zároveň proběhne mapování bylinných druhů.

Slovníček pojmů:

efemér – jednoletá rostlina s velmi rychlým životním cyklem (jen několik týdnů)

letní aspekt – období léta (červen, červenec) typické pro růst některých druhů bylin

fotoperiodicita – změny v délce osvětlené a tmavé délce dne ovlivňující fyziologické funkce

stanoviste_a_druhy

Pozorování 11.3.2022

Les  

Pozorování 23.3.2022

  

Pozorování přírody 7.4.2022

 

Pozorování přírody 22.4.2022

  

Pozorování přírody 4.5.2022

   

Pozorování přírody 25.5.2022

  

Pozorování přírody 12.7.2022

  


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.