Menu

IKAP II

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční podíl:    19.076.720,09 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAUČNÁ STEZKA

Nově otevřenou Naučnou stezku zaměřenou na přírodu a historii města Hostivice, si mohou od 9.3.2022 projít všichni zájemci z řad široké veřejnosti.

 Fotografie v galerii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expedice 4.-8.10.2021 "Horní Blatná"

Ve dnech 4. až 8. 10. 2021 se studenti našeho gymnázia zúčastnili druhé z řady expedic v rámci projektu IKAP. Tento výjezd byl zaměřen na získání dat a informací týkajících se oblasti Jáchymovska. Expediční tým byl sestaven ze skupin Humanitní, která měla za cíl mapování historických skutečností regionu z období konce 2. světové války a let následujících a Přírodovědnou, která mapovala botaniku a dendrologii v oblasti Jáchymovských lesů (Horní Blatná).

Navzdory nejasnému počasí, vše proběhlo v souladu se stanoveným výzkumnickým plánem. Studenti prokázali velkou míru samostatnosti, ale i schopnost vzájemné spolupráce při získávání a částečném vyhodnocování vstupních dat. Ačkoli se jednalo o početně malou skupinu, podíl práce, který její členové zastali je až překvapivý. Přínos odborníků z praxe byl nad očekávání přínosný a pro žáky inspirativní. Doufáme v další úspěchy v řadě podobných plánovaných výjezdů v rámci projektu IKAP.

Fotky z expedice: Fotky z expedice

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expedice 20.-24.9.2021 "Machův Mlýn"

Ve dnech 20. až 24. 9. 2021 se studenti našeho gymnázia zúčastnili první z řady expedic v rámci projektu IKAP. Tento výjezd byl zaměřen na získání dat a informací týkajících se oblasti Křivoklátska, potažmo Rakovnicka. Expediční tým byl sestaven ze skupiny humanitní, která měla za cíl mapování historických skutečností regionu a přírodovědné, která mapovala botaniku a dendrologii v oblasti Křivoklátských lesů.

Navzdory nejasnému počasí vše proběhlo v souladu se stanoveným výzkumnickým plánem. Studenti prokázali velkou míru samostatnosti, ale i schopnost vzájemné spolupráce při získávání a částečném vyhodnocování vstupních dat. Ačkoli se jednalo o početně malou skupinu, podíl práce, který její členové zastali je až překvapivý. Doufáme v další úspěchy v řadě podobných plánovaných výjezdů v rámci projektu IKAP.

Fotky z expedice: Fotky z expedice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUMBENY

Drumbeny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní časopis - GéHáčko

1. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde. 

2. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde.

3. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde.

4. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde.

5. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde.

6. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde.

7. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde.

8. vydání školního časopisu GéHáčko. K prohlédnutí zde.

Ke stažení ve formátu PDF:

gehacko1gehacko2gehacko3gehacko4gehacko5gehacko6gehacko7gehacko8 


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.