Menu

Ideální profil absolventa Gymnázia Hostivice

 • Ctí „Všeobecnou deklaraci lidských práv“ a Ústavu ČR
 • Je připraven k dalšímu studiu na jakékoliv vysoké škole a nebo k dalšímu vyššímu studiu různého praktického zaměření. Je připraven samozřejmě i do praktického života 
 • Ovládá efektivní formy studia, které přecházejí v celoživotní vzdělávání
 • Je schopen žít a pracovat i mimo území ČR díky svým znalostem a jazykové vybavenosti
 • Zastává kladný životní postoj (zdravý optimismus, evaluaci, autoevaluaci, estetické vnímání světa, životního prostředí, kultury, pracovního prostředí, empatii, sociální cítění)
 • Vyznává zásady demokracie (otevřenost, slušné jednání, umění dialogu, pravdivě a optimálně hledat řešení společenských problémů (příčina -> následek), toleranci ke všem národnostem, vzdělání, náboženství)
 • Žije zdravým životním stylem (zodpovědnost za své zdraví, boj proti pouze „konzumnímu“ způsobu života, drogovým závislostem, šikaně, ocenění zdravých aktivit – sportu, koníčků, přátelství) Chrání přírodní prostředí svého domova, obce, kraje, státu, celé Země
 • Rozvíjí pěkný vztah k rodičům, sourozencům, prarodičům, příbuzným, přátelům
 • Hájí pravidla rovnoprávného soužití mužů, žen, dětí, národů a menšin
 • Dbá nejen o své pohodlí a prospěch, ale i empaticky pomáhá všude, kde je třeba, projevuje sociální cítění 
 • Cítí osobní zodpovědnost za své jednání
 • Dodržuje morální i mravní kodex občana našeho státu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.