Menu

Projekty

Národní plán doučování

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020.

THE DUKE OF EDINBURGH´S INTERNATIONAL AWARD

THE DUKE OF EDINBURGH´S INTERNATIONAL AWARD MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU mezinárodní

Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

        Název projektu: Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnostiReg.č.projektu:

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

„Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje“ s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Gymnázium Hostivice spolupracuje s ČVUT

Gymnázium Hostivice se zapojilo do projektu "Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT v Praze", který

Erasmus+ Klíčová akce č. 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Prostřednictvím projektu dojde ke zvýšení profesních kompetencí učitelů. Schválená finanční

Zpráva Erasmus 3. 3. – 16. 3. 2019

Účastníci: Mgr. Miroslava Stibůrková, Mgr. Jan Šperl, Mgr. Markéta Nedvědová, Ing. Mgr. Miloslav

Zábavná maturita aneb nebojme se maturity

I naše Gymnázium v Hostivici se zúčastnilo projektu, který měl za úkol přiblížit matematiku

Grantový projekt - Využití ICT pro interaktivtní a moderní výuku na Gymnáziu Hostivice

Prezentace grantového projektu – Gymnázia Hostivice Název programu: Operační program Vzdělávání

Slavnostní otevření školní knihovny a studovny

Při příležitosti třídních schůzek, které se konaly ve čtvrtek 14. dubna 2016, jsme slavnostně

Moderní škola

V rámci dotačního projektu Moderní škola pomáháme inovaci a zkvalitnění výuky k rozvoji odborných

Recyklohraní, Les ve škole

Gymnázium Hostivice se během 1. pololetí 2012/2013 zapojilo do dvou projektů zaměřených na ekologii.

Gymnázium Hostivice získalo titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Klub ekologické výchovy, o. s. ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlásil I. ročník soutěže

Fond hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha

Rada Středočeského kraje usnesením č. 004-32/2011 ze dne 29. 8. 2011 rozhodla o poskytnutí dotacePodmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.