Menu

2. polovina 20 století

Světové události druhé poloviny 20. století

50. a 60. léta –dekolonizace Afriky

1953 - Stalin umírá, Nikita Sergejevič Chruščov – nový tajemník SSSR

1953 - masové protesty v NDR

1956 - XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, Stalin byl kritizován

1956 - velká stávka dělníků v polské Poznani

1955 - vstup Spolkové republiky Německo (SRN) do NATO x Sovětský svaz reagoval založením vlastní vojenské aliance - Varšavské smlouvy

1961 - vyvrcholení krize → stavba berlínské zdi, zamezila útěkům obyvatel Východního Berlína na Západ

1959 - socialistická revoluce na Kubě (Fidel Castro) → Kuba součástí sovětského východního bloku

1960 - americkým prezidentem byl zvolen John Fitzgerald Kennedy

1961 - pod vedením americké CIA podniknuta neúspěšná invaze na Kubu v Zátoce Sviní

1962 - SSSR na Kubě rozmístil své rakety středního doletu

1968 - jaderné velmoci USA, SSSR a Velká Británie podepsaly Smlouvu o nešíření jaderných zbraní

1976 - začalo nové kolo zbrojení, v Evropě a Asii rozmísťovány rakety středního doletu

1985 - Gorbačov zahájil reformu sovětského politického a ekonomického systému

1990 – německé znovusjednocení

1991 – válka v Jugoslávii

1991 – rozpad SSSR

 

Události v Československu

1948 – komunistický státní převrat v Československu

1953 – smrt Klementa Gottwalda, nástup Antonína Zápotockého

1968 – invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

1969 – Československo se stalo federací složenou z České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

1969 – upálil se Jan Palach

1975 – prezident Gustav Husák

1977 – založena Charta 77

1987 – začátek demonstrací proti režimu

1989 – Sametová revoluce

1993 – rozpad Československa, vznik České republiky

1993 – prezidentem ČR Václav Havel

Další zajímavosti o 2. polovině 20. století v Hostivici

Počátek 50. let charakterizuje násilné vyvlastnění soukromého majetku. Rolníci byli nuceni vstoupit do jednotného zemědělského družstva. Byly jim nuceně vykupovány stroje a následně byli sankcionováni za neplnění povinných dodávek. Na největší statky byla uvalena národní správa, naštěstí však nedošlo k nucenému vysídlení bývalých majitelů jako v některých blízkých obcích. Rušeny byly rovněž zavedené živnosti, které se stávaly součástí místních podniků nebo zanikly bez náhrady. Časté změny organizace místních služeb svědčí o jisté bezradnosti, což je ještě patrnější u průmyslových podniků. Původní Staňkova továrna na šrouby a nýty, která byla od roku 1930 známa jako továrna ARZI (Armatury Zicha), se stala nejprve součástí národního podniku Janka Radotín. Poté se stala součástí Povážských strojíren, pak byla převedena pod Motorlet Jinonice a až v roce 1953 byla zařazena do n. p. Praga, tehdy zvaného Automobilové závody Klementa Gottwalda.

Stavební rozvoj po 2. světové válce významně utlumila regulační opatření, například stavební materiál bylo možné získat jen na zvláštní povolení. Během 50. let vzniklo jen několik nových rodinných domů. V 60. letech bylo postaveno družstevní sídliště Na Pískách. Jako tzv. sídliště JZD vyrostly rodinné domy v nynějších ulicích Zahradní a Lomená, zástavba pokračovala i V Čekale, v nynější Lipové ulici. Tzv. nové Litovice se rozšířily o rodinné domy kolem ulice Jenečské a zástavba probíhala i na dalších místech.

Z veřejných staveb je třeba zmínit sportovní stadion, který vznikl v 60. letech. V roce 1973 začala stavba školní jídelny, která doplnila školní areál v Komenského ulici, a na přelomu 70. a 80. let bylo na místě bývalého hostince U českého lva postaveno nové nákupní středisko (nyní F+F). Hlavní stavbou 80. let se stal areál mateřské školy v Litovické ulici. Většina těchto staveb byla závislá na dobrovolné brigádnické činnosti občanů.

Na přelomu 60. a 70. let byla postavena čistírna odpadních vod, která čistila vody z mlékárny a existujících skromných úseků kanalizace, aby ochránila jakost vody v nově vznikající rekreační nádrži Džbán u Šárky. Technická infrastruktura byla obdobně jako v ostatních obcích v pražském okolí zásadně zanedbána. S výstavbou vodovodu se začalo v 70. letech, byl vybudován vrt a vodojem pod Chrášťanskými vrchy a nejprve se napojila oblast za školou včetně sídliště Na Pískách. Výstavba vodovodu a kanalizace pokračovala v 80. letech, opět značně závislá na brigádnické pomoci občanů, a zpoždění se podařilo dohnat až po změně poměrů masivní stavební činností v 90. letech. Tehdy byl také ve městě vybudován rozvod zemního plynu.


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.