Menu

sukcese

Sukcesí neboli vývoje stanoviště, je souhrnně označováno obrovské množství procesů působících v rámci ekosystému. Jedná se o faktory jak biotické, tak abiotické, které vedou k vyvážení poměru na stanovišti. Tento děj je doprovázen změnou druhové skladby v čase a postupným nárůstem mezidruhových vztahů.

Sukcesi můžeme rozdělit na primární, probíhající na stanovišti, které nebylo nikdy dříve osídleno žádnými rostlinnými ani živočišnými druhy (vznik sopečného ostrova) a sekundární, která nastává ve více méně stabilním ekosystému následkem nějaké katastrofy nebo významným zásahem člověka.. Prostor vhodný pro sekundární sukcesi tedy byl již dříve osídlený, ale tamní druhy byly vlivem zmiňované katastrofy zničeny, nebo výrazně poškozeny.

Pokus – cílem našeho dlouhodobého pokusu bylo vytvořit modelové stanoviště, které bude pod pravidelnou kontrolou a mapováním. Na původním obhospodařované zahradě jsme vybrali 1m2 plochy, kde jsme nejprve odstranili travní porost a následně simulovali poničení plochy ohněm. Půda tak zůstane odhalená, a plná živin, jelikož jsme zbytky popelu nechali na místě.

Předpokladem je prvotní postupné zatravňování, navrácení bylinných druhů, ale také pozvolné obsazení dřevinami z okolí. Předmětem zkoumání budou tedy jednak druhy kolonizující stanoviště, ale také rychlost kolonizace a případný ústup r-stratégů pod dlouhodobým tlakem tzv. K- stratégů.Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.