Menu

Stanoviště MOKŘAD

Projekt fotografické mapování stanovišť

V rámci roku dochází na stanovišti k periodickým změnám v rámci společenstva. Období vegetačního klidu je vystřídáno nejprve fázemi rychlého růstu, především jarních efemér, které jsou posléze vystřídány rostlinami tzv. letního aspektu. Tyto změny se v přírodě dějí na základě změny teploty a fotoperiodicity, která výrazně ovlivňuje růstové tendence stanovištních druhů.

Cílem našeho projektu je obrazem zdokumentovat proměny různých společenstev v rámci jedné vegetační sezóny. Výstupem bude soubor časosběrných snímků, s popisem nově se objevujících druhů v průběhu času. Snímky budou pořizovány ve zhruba čtrnáctidenních intervalech. Na stanovišti zároveň proběhne mapování bylinných druhů.

Slovníček pojmů:

efemér – jednoletá rostlina s velmi rychlým životním cyklem (jen několik týdnů)

letní aspekt – období léta (červen, červenec) typické pro růst některých druhů bylin

fotoperiodicita – změny v délce osvětlené a tmavé délce dne ovlivňující fyziologické funkce

Pozorování 11.3.2022

 

Pozorování 23.3.2022

 

Pozorování přírody 7.4.2022

 

Pozorování přírody 22.4.2022

Pozorování přírody 4.5.2022

  


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.