Menu

Školství v Hostivici

Školství v Čechách - doplňující informace

 • Prvním poskytovatelem vzdělávání byla církev, při které vznikaly farní nebo klášterní školy.
 • Osvícenská panovnice Marie Terezie roku 1774 zavádí povinnou školní docházku dětí od 6 do 12 let.
 • Kromě povinné školní docházky císařovna zavedla tzv. vrchnostenský školní patronát, čímž přenesla zodpovědnost za výstavbu škol a výběr učitelů na bohaté měšťany.
 • Na území Rakouska byla povinná školní docházka zavedena říšským školním zákonem až v roce 1862.
 • Kolem roku 1853 se v Čechách škola nacházela v každé čtvrté obci.
 • Novela z roku 1883 vedla ke zhoršení výuky. Umožňovala výuku pouze polodenní, aby děti mohly pracovat doma. Počet žáků ve třídě se pohyboval od 80 do 100.
 • Střední školy se dělily na humanitní gymnázia a technicky zaměřené reálky.
 • V roce 1869 je vydán Hasnerův školský zákon. Ten nastoluje osmiletou povinnou školní docházku a rozděluje školy na obecné a měšťanské. Zároveň omezuje vliv církve na školství. Té zbývá už jen výuka náboženství.
 • Tělesné tresty ve škole byly zrušeny v roce 1870.

 

 

První republika a druhá světová válka

 • Maturita znamenala vstupenku na VŠ, nekonaly se příjímací zkoušky.
 • Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 došlo k velkému otřesu ve školské správě. Otázky školství, které byly v pravomoci české vlády, přešly do kompetence Velkoněmecké říše.

Období komunismu

 • V roce 1953 byla zrušena gymnázia. Čtyřletá byla obnovena od roku 1969. Osmiletá se obnovila po sametové revoluci.
 • Proměnou prošla základní školní docházka. Ta byla dvakrát zkrácena na osm let.
 • Škola byla po celé totalitní období zneužita k ideologické výchově mládeže.
 • Pro studium na SŠ nebo VŠ bylo nutné písemné doporučení a rozhodovaly správné politické předpoklady.

Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.