Menu

Počátky Hostivice

České dějiny

1212 – Zlatá bula sicilská – dědičnost, získává Přemysl Otakar I.

1258 - za jeho vnuka, Přemysla Otakara II., velký územní rozmach

1278 – Václav II. - těžba stříbra v Kutné Hoře

1306 – vraždou Václava III. V Olomouci vymřeli Přemyslovci po meči (nebyl mužský dědic). Poslední z rodu, Eliška Přemyslovna, se provdá za Jana Lucemburského

1346 – Nástup Karla IV.

1348 – založena Univerzita Karlova, výstavba Nového Města pražského, Hladová zeď, hrad Karlštejn, Karlův most. Poté následovalo období náboženských válek – (husité – Jan Žižka a Prokop Holý vojevůdci)

1415 – upálení mistra Jana Husa v Kostnici

1434 – radikální husité poraženi v bitvě u Lipan umírněnými husity

1458 – Jiří z Poděbrad urovnává spor mezi katolíky a husity (kališníci)

Jiří z Poděbrad chtěl Evropskou Integraci (užší fungování Evropy)

1471 - po Jiřím z Poděbrad vládli několik desítek let Jagellonci

1526 – nástup Habsburků (až do roku 1918)

Světové dějiny

13. dubna 1204 - dobyta Konstantinopol křižáckými vojsky

1223 - 1242 - vpád Mongolů do Evropy  

1261 - dobytí Konstantinopole Michaelem VIII. a obnovení Byzantské říše

1271 - 1295 - Marco Polo odcestuje do Číny později sepíše cestopis Milion

1301 - smrt uherského krále Ondřeje III. - Arpádovci vymírají po meči

1309 – 1378 - Avignonské zajetí - sídlo papežů přesunuto do Avignonu

1315 - 1317 - velký hladomor - zasáhl velkou část Evropy - nejhorší hladomor evropského středověku

1337 - stoletá válka mezi Francií a Anglií - až do roku 1453

1347 - velká morová epidemie se šíří po celé Evropě

1378 - smrt papeže Řehoře XI. a velké papežské schizma

1402 - Osmanská říše poražena Tamerlánem v bitvě u Ankary - následně občanská válka v Osmanské říši trvající do roku 1413

1417 - vyřešení papežského schizmatu

1429 - Johanka z Arku osvobodila Orléans

1453 - dobytí Konstantinopole osmanským sultánem Mehmedem II. - zánik Byzantské říše

1492 - se Kryštof Kolumbus vylodil na ostrově San Salvador na Bahamách


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.