Menu

Stravování

Stravné:

 • Ceny platné od 01.08.2022
  • Kategorie 7 - 10 let 39,- / 858,- měsíčně
  • Kategorie 11 - 15 let 41,- / 902,- měsíčně
  • Kategorie 15 let a více 43,- / 946,-  měsíčně
  • Cizí strávníci 70,- Kč / oběd
 • Termín pro platbu:
 • vždy k 25. dni v měsíci od srpna do května

Obědy se odhlašují/přihlašují minimálně 1 den předem nejpozději do 14 hodin, pomocí internetového objednávání, mailem nebo telefonem na číslo 734 416 423

Připomínáme: Odběr oběda je podmíněn přítomností žáka ve škole! Při náhlém onemocnění (absenci) si může rodina odnést přihlášený oběd pouze za první den nepřítomnosti, ostatní dny je povinna odhlásit.

Stručné seznámení s pravidly školního stravování

Vyhláška 107/2005 Sb. ve znění předpisů pozdějších - o školním stravování


1) Školní stravování je dotované stravování, podmíněné probíhající výukou a účastí žáka ve školním zařízení.

Tzn:

 • Pokud neprobíhá výuka (viz. ředitelské volno) nemají žáci nárok na stravné a jsou považování za cizí strávníky.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozu školního stravování. (Neexistuje, aby si děti nebo rodiče chodili pro obědy do kastrůlků průběžně během roku.)

2) Žák má právo denně odebrat oběd.

3) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.

Tzn:

 • Obědy se odhlašují, přihlašují den dopředu (do 14 hod.). Pokud dítě náhle onemocní, mají rodiče právo jídlo odebrat do kastrůlku. Další den jsou již rodiče povinni mít obědy odhlášené a dítě je považováno za cizího strávníka bez nároku na dotaci. Při zjištění zanedbání této povinnosti musí rodiče schodek uhradit.

4) Pro stanovení finančních limitů na nákup potravin je zvoleno pouze kritérium věku strávníka, bez ohledu na jaký stupeň a typ školy nebo školského zařízení navštěvuje.

5) Základní výživovou normou pro školní stravování zůstává i nadále tzv. "spotřební koš", tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den.

Tzn. pokud hospodaříme a stačí nám peníze, můžeme dětem "dopřávat" zvýšené porce.

Rodiče mají i nadále možnost využít internetového připojení k programu stravné. Adresa: www.strava.cz. Č. zařízení: 4910, jméno uživatele a přístupové heslo - při přihlášení individuálně na každého strávníka zvlášť.

Informace o platbě stravného: pí. Jelínková, ZŠ Hostivice, tel.: 722 096 565


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.