Menu

Pro uchazeče

18.5.2022_G8_výsledky_8leté studium 

 18.5.2022_G4_výsledky_4leté studium

Informace k přijímacímu řízení naleznete zde

 

Výsledky_4leté studium

Výsledky_8leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 první kolo:

Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

Řádné termíny didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 budou konat v polovině dubna. Náhradní termíny se uskuteční v první polovině května.

V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4  ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022 na následující dny.

MŠMT_sdělení o termínech JPZ2022

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. dubna 2022 13. dubna 2022 10. května 2022  11. května 2022 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 19. dubna 2022 20. dubna 2022

  

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: do 1. března 2022

  • Přihlášku ke studiu si vyžádejte na "své" základní škole, škola má možnost vytisknout 1. i 2. stranu přihlášky pomocí svého evidečního programu (poznáte ji podle tzv. QR kódu v pravém horním rohu na 1. straně).
  • Upozorňujeme (v případě, že podáváte přihlášky na 2 školy), že obě přihlášky musí být identické, tzn. v žádném případě neprohazujte pořadí škol na jednotlivých přihláškách!
  • Uchazeč nemusí vyznačovat datum zkoušek, ten je dán pořadím školy na přihlášce.

Přihláška ke studiu_pdf

Přihláška ke studiu_xls

Návod pro vyplnění přihlášky

Bližší informace: Cermat

Druhý cizí jazyk: německý jazyk, francouzský jazyk - o zařazení přijatých žáků k výuce druhého cizího jazyka rozhoduje ředitelka školy!

Učební plány: Učební plány_gymnázium


Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.