Menu

Pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro čtyřleté studium: Kritéria přijímacího řízení - čtyřletý obor

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro osmileté studium: Kritéria přijímacího řízení - osmileté studium

 

Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2023

V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4  ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2022/2023 na následující dny.

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023 11. května 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. dubna 2023 18. dubna 2023

  

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: do 1. března 2023

  • Přihlášku ke studiu si vyžádejte na "své" základní škole, škola má možnost vytisknout 1. i 2. stranu přihlášky pomocí svého evidečního programu (poznáte ji podle tzv. QR kódu v pravém horním rohu na 1. straně).
  • Upozorňujeme (v případě, že podáváte přihlášky na 2 školy), že obě přihlášky musí být identické, tzn. v žádném případě neprohazujte pořadí škol na jednotlivých přihláškách!
  • Uchazeč nemusí vyznačovat datum zkoušek, ten je dán pořadím školy na přihlášce.

Přihláška ke studiu_pdf

Přihláška ke studiu_xls

Návod pro vyplnění přihlášky

Bližší informace: Cermat

Druhý cizí jazyk: německý jazyk, francouzský jazyk - o zařazení přijatých žáků k výuce druhého cizího jazyka rozhoduje ředitelka školy!

Učební plány: Učební plány_gymnázium


Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.