Menu

Pro uchazeče

  • Organizační pokyny k přijímacímu řízení:

  • V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas - je nutné mít pozvánku s sebou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s mimořádnými opatřeními – pro všechny před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
  • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test, který není starší 7 dnů a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Možnosti nahrazení negativního testu Ochrana zdraví ve středních školách v průběhu přijímacího řízení. Doporučujeme, abyste věnovali pokynům maximální pozornost! Žáci předloží originál negativního testu (přípustný náhradní doklad) při vstupu do školy k nahlédnutí. K prokázání použijí příslušný formulář viz. informace výše.
  • Při přijímacím řízení naše škola neprovádí testy na onemocnění COVID-19.
  • V prostorách školy má žák povinnost zakrytí úst a nosu chirurgickou rouškou nebo respirátorem.
  • Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
  • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici. Po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
  • Žáci se nesmí volně pohybovat po budově školy, s výjimkou návštěvy WC.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

čtyřletý obor:  1. termín      3. května 2021

                        2. termín       4. května 2021

osmiletý obor: 1. termín      5. května 2021

                         2. termín      6. května 2021

1. náhradní termín:  2. června 2021

2. náhradní termín:  3. června 2021

Kritéria přijímacího řízení čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení_osmileté studium

Ředitelka školy upozorňuje, že dle Opatření obecné povahy se u jednotné přijímací zkoušky  prodlužuje doba trvání testu z českého jazyka a literatury o 10 minut a testu z matematiky o 15 minut, tj. test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky 85 minut: Opatření obecné povahy_Přijímací řízení

Přihláška ke studiu_pdf

Přihláška ke studiu_xls

Vysvětlivky k přihláškám

Bližší informace: https://prijimacky.cermat.cz/


Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.