Menu

První republika

První republika a druhá světová válka – dění ve světe

28. června 1919 - Versaillská smlouva oficiálně ukončuje 1. světovou válku, poražené Německo muselo zredukovat armádu na minimum a platit nesplnitelně vysoké válečné reparace

8. – 9. listopadu 1923 - v Mnichově je potlačen tzv. pivní puč, první neúspěšný pokus Adolfa Hitlera o nacistický převrat v Německu

24. říjen 1929 - dochází ke krachu na newyorské burze, začíná Velká hospodářská krize

30. ledna 1933 - Adolf Hitler je jmenován německým kancléřem, po smrti prezidenta Hindenburga v roce 1934 přebírá jeho pravomoci, tituluje se Vůdce a nastoluje nacistický režim

12.3. 1938 - Německo připojuje Rakousko ke třetí říši

1. září 1939 - Německo invazí do Polska zahajuje 2. světovou válku

22. června 1941 - Německo zahajuje operaci Barbarossa, invazi do Sovětského svazu, začínají boje na východní frontě

7. prosince 1941 - Japonské námořnictvo útočí na americkou námořní základnu Pearl Harbor na Havaji, následující den Spojené státy americké oficiálně vstupují do války

2. února 1943 - prohrou v bitvě u Stalingradu se zastavuje postup Německa na Východní frontě, převaha se na Východě obrací ve prospěch Sovětského svazu

6. června 1944 - Den D – západní spojenci vyloděním ve francouzské Normandii zahajují boje na západní frontě

30. dubna 1945 - Adolf Hitler ve svém bunkru v Sověty dobývaném Berlíně spáchá sebevraždu, Berlín je Rudou armádou dobyt 2. května

8. května 1945 - kapitulací nacistického Německa končí 2. světová válka v Evropě

6. a 9. května 1945 - USA svrhává atomové bomby na japonská města Hirošima a Nagasaki.

2. září 1945 - kapitulací Japonska končí 2. světová válka

 

První republika a druhá světová válka – dění v ČSR

28. října 1918 - vyhlášení samostatné Československé republiky. Prezidentem se stal 14. listopadu 1918 Tomáš Garrigue Masaryk

18. prosince 1935 - druhým československým prezidentem je zvolen Edvard Beneš

29. – 30. září 1938 - Mnichovská dohoda mezi Francií, Velkou Británií, Německem a Itálií rozhoduje o postoupení českého pohraničí (Sudet) nacistickému Německu

15. březen 1939 - německá armáda obsazuje Československo, je vyhlášen Protektorát Čechy a Morava

27. květen 1942 - výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš provádějí úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, v nacistické reakci začíná období těžkých represí a teroru, tzv. heydrichiáda

10. června 1942 - vypálení vesnice Lidice v rámci heydrichiády

24. června 1942 - vypálení osady Ležáky na Chrudimsku, ve vsi byla nalezena vysílačka skupiny parašutistů, která se podílela na atentátu na Heydricha

1. května 1945 - začíná květnové povstání proti německé okupaci

5. května 1945 - začíná pražské povstání

9. května 1945 - sovětská vojska přijíždí do Prahy

První republika

  

Z různorodé palety zajímavých spolků, které zde byly za první republiky aktivní, můžeme za všechny jmenovat například Preissler – spolek zahrádkářů, Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici, či Včelařský spolek pro Hostivici a okolí. Vedle funkce řady spolků, se stranickou činností úzce souvisí i vznik dvou různých kulturních center. Nejdříve byla roku 1922 postavena Sokolovna, naopak členové družstva odpovědného za stavbu Dělnického domu z roku 1927 měli velmi blízko ke komunistické straně.

Velký stavební rozvoj stál také za opravením místních Břevského a Litovického rybníka. Zatímco okolí místních rybníků dnes slouží jako oblíbené místo odpočinku především pro místní obyvatele, Břevský rybník byl za první republiky oblíbeným koupalištěm mnoha Pražanů.

V roce 1921 se hostivické zastupitelstvo neúspěšně pokoušelo o získání statutu městyse. Pokus zhatil zdravotní rada, který obci vytknul nedostatečnou kapacitu školy a stav náměstí a okolí potoka. Starou školu na Husově náměstí následně zastupitelstvo odkoupilo, aby získalo vlastní radnici. V Litovicích se až do sloučení s Hostivicí úřadovalo u starosty doma.

Protektorát a druhá světová válka

Podle pamětní knihy obce Hostivice se okamžitě po příjezdu vojáci Wehrmachtu rozeběhli po místních obchodech a nesmírně se radovali, jak je vše levně k dostání díky vysoké ceně marky.

Při náletu dne 16. dubna 1945 byl jedna z amerických stíhaček P-51 Mustang při ostřelování vlaku na hostivickém nádraží sestřelena a dopadla na hráz Litovického rybníka. Pilot Sidney S.Woods, veterán s devíti sestřely z Pacifiku a západní fronty pád přežil, ale byl odvezen do zajetí, kde strávil zbytek války. K dalšímu incidentu došlo při náletu 25. dubna, při posledním a zároveň největším náletu na továrnu Škoda v Plzni. Skupina amerických stíhaček přiletěla nad Ruzyň, aby zastavila německé piloty dříve než stačí napadnout americké bombardéry. Při startu byla jedna z německých proudových stíhaček Messerschmitt Me262 sestřelena Mustangy. Při pádu letoun zavadil křídlem o budovu školy a zřítil se do rodinných domků sousedících se školou. Kromě pilota letounu přišla o život i paní Bílková, obyvatelka jednoho ze zasažených rodinných domků. Na zahradě ji zasáhlo hořící palivo z vraku a způsobilo jí rozsáhlé popáleniny, kterým po několika dnech v nemocnici podlehla.

Typickým průvodním jevem života za války byla nutnost pravidelného prokazování oddanosti Říši, například 6. – 8. června 1940 se na rozkaz Adolfa Hitlera muselo povinně slavit vítězství německých vojsk nad Belgií a Nizozemskem.

V roce 1941 se pro změnu na oslavu úspěchů Německa při tažení proti Sovětskému svazu museli vyvěsit nápisy: „Věříme ve vítězství vůdce!“. Na narozeniny Adolfa Hitlera děti vždy vyzdobily třídy a přišly do školy ve svátečním oblečení a ředitel školy žactvu přednesl oslavnou řeč, v níž vyzdvihnul Vůdcův tvrdý životní boj, vojenské i politické triumfy a obětavou snahu o zavedení nového fungujícího světového řádu. Dne 18. března 1942 byly zrekvírovány zvony z kostela svatého Jakuba, aby byl jejich kov použit pro vojenskou výrobu.

5. května 1945, v den vypuknutí pražského povstání, byli hlídkou SS v Hostivici zastřeleni čtyři z celkem šesti hasičů z Úhonic, kteří jeli pomoci budově rozhlasu v Praze. Po tomto incidentu vyhrožoval velitel SS starostovi Hostivice vypálením celé obce.

Hostivičtí občané v domácím odboji

-        Účastníci byli vězněni a mnozí z nich byli popraveni nebo se v důsledku útrap při věznění nedočkali konce války.

-        Dochovala se řada úředních zpráv a pamětních spisů, které popisují jednotlivé události, některé z doby hned po skončení války, jiné jako mnohem pozdější vzpomínky.

-        Každý autor popisuje události ze svého pohledu a o jiných třeba ani nemusel vědět.

-        Některé údaje však později zpochybňovali i jiní členové stejné skupiny, což se týká hlavně ilegální skupiny komunistické mládeže.

-        V některých případech je obtížné uvážit, jak rozsáhlá odbojová činnost vlastně byla.

-        V řadě materiálů je zmíněno, že poštovní doručovatel B. Tejnský ničil udavačské dopisy adresované gestapu. Někteří pamětníci však namítají, že o této činnosti neexistuje jediný důkaz, přestože jiní občané tuto činnost potvrdili z vlastní zkušenosti.

-        Poměrně četné a obsáhlé jsou zprávy o komunistickém odboji, protože komunisté se po válce stali hlavní silou ve společnosti.

-        V podstatě jedinou souvislejší zprávou o nekomunistickém odboji je text Štěpána Figara a Oldřicha Vágnera.

-        Zcela nezpracován zůstal odboj navázaný na hostivickou katolickou faru, kde se přitom konaly první schůzky ilegálního národního výboru.

-        Za války se zde proto ukrývali někteří čelní představitelé strany (KSČ), v této souvislosti je zmiňován i známý Julius Fučík.

-        Jaroslav Klecan (*1914), „Mirek“ z Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, měl rodiče v Litovicích v nynější České ulici. V letech 1936–1939 působil jako španělský interbrigadista. V dubnu 1942 byl zatčen a v březnu 1943 za účast v odboji popraven v Berlíně.

-        Jan Žižka alias Alois Kožený (*1907) působil ve III. ilegálním ÚV KSČ a ukrýval se v Litovicích u manželů Langových a v Jenečku u Bočků. Byl zatčen 23.2.1942 a zemřel v pankrácké věznici na následky mučení.

Hostivičtí občané v zahraničním odboji

Letci v Anglii

-        Z Hostivice odešlo do zahraničního odboje pět občanů, kteří se stali členy 311. československé bombardovací perutě R.A.F. v Anglii. K této peruti patřil i Václav Švec, který se v Hostivici usadil po válce, v roce 1949. Město Hostivice ocenilo v červnu 2006 jejich aktivní účast v boji za svobodu jmenováním svými čestnými občany.

Vojáci na východní frontě

-        Žádný hostivický občan se během války nezapojil do československých jednotek v Sovětském svazu. V těchto jednotkách však bojovali vojáci, kteří se po skončení války v Hostivici usadili. Peter Koválik, účastník bojů o Duklu, byl v říjnu 2006 jmenován čestným občanem města Hostivice.

Václav Študent (1917–1942)

-        Žil v Hostivici v tehdejší Rašínově (dnes Študentově) ulici. Před válkou byl aktivním členem místního Sokola.

-        V roce 1935 nastoupil k základní vojenské službě a poté vystudoval Školu pro důstojníky v záloze v Prostějově.

-        Po obsazení Československa odešel 29.12.1939 z republiky, společně s Václavem Horákem a Josefem Stříbrným (oba z Lidic) tzv. „balkánskou“ cestou – přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii.

-        8.2.1940 připluli do Marseille a Študent byl zařazen k budované československé letecké jednotce v Agde, ale operačně ve Francii nelétal.

-        Po pádu Francie odplul do Anglie a vstoupil do britského Královského letectva (R.A.F.). Byl vycvičen na palubního střelce a zařazen k 311. čs. bombardovací peruti. Na první operační let, noční nálet na Brémy, letěl 10.9.1940.

-        Při náletu na Kolín nad Rýnem 19.6.1941 byl jejich stroj poškozen a vraceli se do Anglie v letu na jeden motor. V polovině roku 1941 měl odlétaný první operační cyklus. Přihlásil se do základního pilotního výcviku a pak do pilotního výcviku na vícemotorové bombardéry. K 311. peruti se vrátil 20.6.1942 jako pilot bombardéru Wellington a velitel šestičlenné osádky.

-        Při druhém operačním turnusu létal námořní hlídky nad Biskajský záliv a během nich vyhledával a ničil nepřátelské ponorky.

-        27.9.1942 úspěšně zaútočil se svou osádkou na německou ponorku a pravděpodobně ji potopili. Študent s těžce poškozeným letounem přistál nouzově na prvním britském letišti.

-        18.10.1942 letěl jako cestující do Londýna, ale těsně před přistáním na letišti Northolt u Londýna se letoun zřítil a po dopadu na zem shořel. V jeho troskách zahynulo kromě Václava Študenta dalších 13 letců.

Hostivičtí občané ve vězení a v koncentračních táborech

-        Každý vězeň smí jednou měsíčně dostat a odeslat dopis nebo dopisnici. Obálky nesmí mít vložku. Dopisům nesmí být přiložena známka. Dopisy smějí mít nejvýše dvě strany po 15 řádkách, musí být psány inkoustem a být zřetelně čitelné. Balíčky s potravinami mohou být zasílány ve větších množstvích. Zásilky peněz smějí být zaslány pouze poštou. Měsíčně do 50 K.

Josef Vlček *1873

-        Byl domkářem v Hostivici. Pro nesplnění předepsaných dodávek obilí byl r. 1943 zatčen a odsouzen k nuceným pracím. Zemřel v táboře Bayreuth ve věku 72 let.

Marie Langová *1894

-        Manželé Langovi si postavili roku 1924 domek v Litovicích. Byli členy družstev Dělnický dům a Včela, podíleli se na činnosti KSČ a účinkovali v dramatickém kroužku. Bohumil Lang byl členem a později velitelem litovického hasičského sboru.

-        Za okupace u sebe dva roky ukrývali člena ÚV KSČ Jana Žižku a podíleli na roznášení ilegálních tiskovin. Jejich činnost však byla prozrazena a B. Lang byl zatčen 23.2.1943, jeho žena o den později. B. Lang byl popraven 1.5.1944 v Mülsenu-St. Micheln. M. Langová zemřela na tyfové onemocnění 5.3.1945 v koncentračním táboře Ravensbrück

František Novotný *1912

-        Z Jenečka byl aktivním fotbalistou FDTJ, Rudé hvězdy, SK Meteor a po sloučení byl sekretářem SK Hostivice. Podílel se rovněž na stavbě Dělnického domu. Jako zámečník ve Waltrovce v Jinonicích byl po vyprovokovaných událostech 11.9.1941 zatčen a 1.11.1942 zemřel na následky v el na následky věznění v koncentračním táboře Mauthausen.

 

 


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.