Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj.

Škola má bezbariérový přístup.

Třídní schůzka rodičů žáků: 14. 4. 2015 od 17,00 hodin

Ředitelka školy vyhlásila ředitelské volno pro žáky - 16. 4. 2015 - z důvodu pilotního testování organizace přijímacího řízení.

INFORMACE PRO ŽÁKY MATURITNÍHO ROČNÍKU:

- ukončení klasifikace a docházky ve 4.ročníku - 27. 4. 2015

- prostor pro přezkoušení u případných neklasifikací - 28. - 29. 4. 2015

- předání vysvědčení za ukončený 4.ročník - 30. 4. 2015

- společná část MZ - matematika (didaktický test), anglický jazyk (písemná práce) - 4. 5. 2015

- společná část MZ - český jazyk (didaktický test, písemná práce) - 5. 5. 2015

- společná část MZ - anglický jazyk (didaktický test) - 6. 5. 2015

- studijní volno "svaťák" - 7. 5. 2015 a 11. - 14. 5. 2015

- ústní zkoušky společné i profilové části MZ - 2. 6. 2015

- slavnostní předání maturitního vysvědčení - 9. 6. 2015

Aktuality

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

28.03.2015 10:43

V rámci klíčové aktivity A2d – Zájmová činnost žáků gymnázia II – Badatelský kroužek si vyrábíme vlastní rakety z pet lahví, i se například učíme programovat!

Volby do školské rady 14. 4. 2015

24.03.2015 21:07

Volby do školské rady se konají 14. 4. 2015 od 16,30 hodin v budově školy.

Navrženou kandidátkou na členku školské rady je paní Jitka Matesová.

Bližší informace naleznete na stránce Školská rada.

V Hostivici dne 25. 3. 2015
Přípravný výbor: Mgr. Kateřina Gaďůrková, Sl. Michaela Šulová, Mgr. Ing. Vojtěch Veverka

Projekt Totalita dokončen

22.03.2015 18:52

Od října 2014 po 25. únor 2015 jsme spolu se všemi studentkami a studenty našeho gymnázia studovali historii totalitního režimu. Seznámili jsme se s osudy 60 lidí, žijících v době totalitního režimu u nás, zmapovali jsme příběhy sportovců, příslušníků pomocných technických praporů, továrníků, sedláků, ale i těch, kteří na toto období našich dějin vzpomínají s nostalgií.

Návštěva Divadla v Dlouhé

22.03.2015 18:50

I přesto, že chodíme každý den ze školy vyčerpaní, jsme se v úterý 17. 2. 2015 hezky oblékli a večer
navštívili Divadlo v Dlouhé, kde jsme zhlédli představení Naši furianti.

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.