Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj.

Škola má bezbariérový přístup.

Termín podzimních maturitních zkoušek (společná i profilová část) je 15. 9. 2015.

Všem žákyním a žákům, jejich rodičům a přátelům školy přejeme pěkné prázdniny!

Aktuality

Výlet do Českého Švýcarska

19.07.2015 16:18

Ve dnech 23. a 24. 6. 2015 jela třída II. B navštívit České Švýcarsko, konkrétně Krásnou Lípu.

Třídní výlet III.B na bowling a lasergame

11.07.2015 14:25

Žáci a žákyně třídy III.B spolu se svojí třídní učitelkou si ve středu 24.6.2015 předprázdninový čas ve škole zkrátili a vydali se na třídní výlet do Galerie Nové Butovice na bowling a lasergame.

Výlet do Rakouska a Německa

11.07.2015 13:49

Dne 16. 6. -18. 6. 2015 se žáci Gymnázia Hostivice vydali na
výlet do Rakouska a Německa.

První maturity na Gymnáziu Hostivice

09.07.2015 18:27

Historicky prvním a tedy jedinečným maturitám Hostivického gymnázia předcházel maturitní ples 23.1., který pravděpodobně překonal podobné kulturní akce v kraji a „hodil rukavici“ následujícím plesům – především díky originálnímu předtančení, komentovanému šerpování a netradiční tombole. Kdo přišel, viděl, zatančil si a v tombole většinou zvítězil.

Začátkem května, přesně 4.- 6.5. 2015, přišly dny, které maturantům měly ukázat směr k stavu zvaného dospělost, do kterého (občas trochu nerozvážně, jako jsme činili my sami) spěchají. Písemnou část maturitní zkoušky (z českého jazyka a angličtiny či matematiky) skládali studenti 4.A ve složení: Adéla Forétková, Viktoria Homová, Lenka Píchová, Julie Svobodová, David Javorek, Jiří Pícha, Kamil Martínek Samuel Meinel, Josef Škabrada a Jiří Vaňásek. Po lítém a dramatickém boji zvítězili.

Dobojováno však zdaleka nebylo. 2. a 3.6. čekala naše „téměř-absolventy“ ještě ústní část, ve které museli prokázat znalosti nejen z angličtiny a literatury, ale též biologie, chemie, zeměpisu. Také v této zkoušce obstáli se ctí, o čemž svědčí tři vyznamenání (což představuje celých 30% třídy) a celková 90% úspěšnost třídy.

Velké poděkování patří celému pedagogickému sboru i dalším zaměstnancům gymnázia, kteří přistupovali ke studentům s laskavou přísností a někdy nekonečnou trpělivostí.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se konalo v obřadní síni Městského úřadu v Hostivici za přítomnosti starosty města Jaroslava Kratochvíla, ředitelky školy, vyučujících a rodičů absolventů.


Přejeme absolventům našeho gymnázia další úspěch ve studiu i osobním životě, aby byl doprovázený tou potřebnou dávkou štěstí.

 

Mgr. Tomáš Kotas, třídní učitel 4.A

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.