Vyučující

Ing. Bc. Petra Šnajberková

motto: Když si myslíš, že to dokážeš, tak to dokážeš, když si myslíš, že to nedokážeš, tak máš pravdu.

vzdělání: VŠCHT Praha, fakulta chemické technologie, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, specializace ve školství , obor  školský management

praxe:

1996 – 2005 Základní škola F. Melichara v Unhošti - Učitelka na 1. a 2. stupni základní školy
2006 – 2009 Základní škola a Mateřská škola v Nučicích - ředitelka školy

pozice: ředitelka gymnázia

kontakt: petra.snajberkova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: technologie keramiky, dětská psychologie, HACCP, zahrada , golf

Mgr. Markéta Baleková

motto: Co nechceš, aby ti druzí činili, nečiň ty jim!

vzdělání: Filozofická fakulta MU Brno

kontakt: marketa.balekova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: rodina, četba, hudba

Mgr. Iveta Bínová

motto: Carpe diem!

vzdělání: Pedagogická fakulta UK - francouzský jazyk

kontakt: iveta.binova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: cestování, foto, hudba, sport

Mgr. Eliška Rešlová

motto: Chceš-li, aby byla matematika tvou dobrou přítelkyní, musíš ji důvěrně znáti.

vzdělání: studuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro SŠ Matematika - deskriptivní geometrie

kontakt: eliska.reslova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: příroda, četba, malování, sport

Mgr. Kateřina Gaďůrková

motto: "Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš."

vzdělání: UK v Praze, pedagogická fakulta, obor biologie-chemie

kontakt: katerina.gadurkova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: příroda, turistika, sport, fotografování

PhDr. Zinaida Hofmannová

motto: Naučit se přemýšlet o světě je důležitější, než shromažďovat o něm znalosti. Bez nich to však nejde.

vzdělání: FFUK Praha, obor psychologie, FFUK Praha, obor anglický jazyk

praxe: 10 let psycholožka, 25 let pedagožka na gymnáziu

kontakt: zinaida.hofmannova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: cykloturistika, hudba, astronomie, literatura, historie

Mgr. Ing. Miloslav Husák

motto: Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. A kruh se uzavírá… (Karel Čapek)

vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, učitelství geografie pro SŠ. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Rozvoj venkovského prostoru

kontakt: miloslav.husak@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: cestování, historie, lidová architektura, Semafor, sport

Ing. Jitka Husáková

motto: „Učitel musí mít děti rád, aby se z toho nezbláznil.“

vzdělání: VŠCHT Praha, UK - pedagogická fakulta DPS

kontakt: jitka.husakova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: rodina, gastronomie, turistika, cyklistika

Ing. Hana Kletečková

motto:  „Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.“ (Aristoteles)

vzdělání: absolvent VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, obor Výroba léčiv; studuje VŠCHT Praha, Katedra učitelství a humanitních věd, obor Učitelství odborných předmětů

kontakt: hana.kleteckova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: sport (tenis, volejbal, plavání, cyklistika), vaření, zahrada, cestování

Pavel Konrád, DiS.

motto: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

vzdělání: Konzervatoř Jaroslava Ježka

kontakt: pavel.konrad@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: rodina, hudba, PC gaming, IT

Bc. Aneta Műllerová

motto: „V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.“

vzdělání: studuje pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy - matematika a tělesná výchova a sport pro druhý stupeň ZŠ a střední školy

obory: Matematika – Tělesná výchova

kontakt: aneta.mullerova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: sport, příroda, hudba, film

Mgr. Markéta Nedvědová

motto: „Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.“ (Boccacio Giovanni)

vzdělání: Pedagogická Fakulta UK Praha, obor anglický jazyk a hudební výchova

kontakt: marketa.nedvedova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: četba, hudba, film

RNDr. Vladimír Němec

motto: „Když myslíš, že nemůžeš, můžeš ještě dvakrát tolik!“

vzdělání: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci - Matematika - deskriptivní geometrie

kontakt: vladimir.nemec@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: vnuci a vnučky (5ks), sport - orientační, pěší (kolo, běžky), zahrada, učení matematiky

Mgr. Milan Pospíšil

motto: „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“ Platón

vzdělání: Učitelství historie a společenských věd pro střední školy (UJEP)

kontakt: milan.pospisil@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: historie, hokejbal, Sokol, sokolské dětské tábory, turistika

Mgr. Jana Reichelová

motto: „Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.“ (Oscar Wilde)

vzdělání: Pedagogická fakulta UJEP, český jazyk a literatura - dějepis pro střední školy

kontakt: jana.reichelova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: rodina, kreativní tvoření (keramika, fimo, bižuterie), četba, historie, zahrada, in-line bruslení, tanec

Ing. Ondřej Slavík

motto: "Vím, že nic nevím."

vzdělání: VŠCHT v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Klinická bioanalytika

kontakt: ondrej.slavik@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: Četba, filmy, seriály, moderní dějiny, PC hry, zvířata, běh, inline bruslení, věda a technika, jídlo

Ing. Ivan Sluka

motto: "Neptej se, co mohou ostatní dělat pro tebe, ptej se, co ty můžeš dělat pro ně." (inspirováno výrokem "Ask not, what your country can do for you, ask, what you can do for your country." - John Fitzerald Kennedy)

praxe: 18 let výuky angličtiny

vzdělání: ČVUT, fakulta stavební, Vancouver Community College - obor TESL - výuka angličtiny jako druhého jazyka, DPS

kontakt: ivan.sluka@gymnazium-hostivice.cz

zájmy:  rodina, orientační běh, horská turistika, plavání, stolní tenis..., toulky přírodou, písničky s kytarou, filozofie

Mgr. Eva Srbová

motto: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.

vzdělání: UJEP, učitelství pro 3. stupeň, aprobace NJ/RJ

kontakt: eva.srbova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: rodina, psychologie dětí, literatura, cestování

Mgr. Miroslava Stibůrková

motto: Bojuj za to, čemu věříš.

vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Učitelství pro ZŠ a SŠ, biologie, tělesná výchova

kontakt: miroslava.stiburkova@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: sport všeho druhu (volejbal, squash, frisbee, jezdectví, lyžování, plavání, in-line, ...), turistika (cyklo, vodní i pěší), cestování, příroda, hudba, přátelé

Bc. Jan Sýkora

motto: Když už nemůžeš, přidej!

vzdělání: Studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy - obor Tělesná výchova a Technicko-informační výchova pro druhý stupeň ZŠ a SŠ

kontakt: jan.sykora@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: outdoorové sporty, cyklistika, běh, lyže, SNB, běžky, pes, cestování, angličtina, dřevařství

Mgr. Jan Šperl

motto:  "Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené." Tomáš Garrigue Masaryk

vzdělání: FTVS a Přírodovědecká fakulta UK v Praze, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor tělesná výchova - zeměpis

kontakt: jan.sperl@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: sport, cestování, fotografování

Mgr. Věra Tichá

motto: „Žádná otázka ani odpověď není hloupá, posune-li člověka dále.“

vzdělání: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor: český jazyk a literatura - psychologie pro SŠ (dokončeno 2010)

kontakt: vera.ticha@gymnazium-hostivice.cz

praxe: Už nejsem úplný začátečník (7 let).

zájmy: kreativní činnosti, turistika, příroda (hory, lesy, louky, vody...), tanec

Mgr. Jana Tomsová

motto:

R. L. Stevenson: „Svět je plný úžasných věcí, myslím, že bychom mohli všichni být  šťastni jako králové. 
J. A. Komenský: „Škola hrou“

vzdělání: Vysoká škola pedagogická UK, praxe 30 let, 15 let na gymnáziu

kontakt: jana.tomsova@gymnazium-hostivice.cz

Preferuji osobní setkání
Osobní kontakt v případě nutnosti.: 312 250 055

zájmy: Literatura, Historie, Turistika, Kultura, Esoterika, Záhadologie, Rodina, Sportovní fanoušek všech svěřených dětí ( i vlastních)

PhDr. Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.

motto:

Život je věčný boj a ne každá bitva je pro nás vítězná. Důležité je však vždy zhodnotit danou situaci a nejít hlavou proti zdi, neboť i mírové řešení může přinést vavříny vítězství, které je kořením našeho života.

vzdělání: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Dějiny umění a státní zkouška z pedagogiky a psychologie pro výuku na střední škole

kontakt: jana.trousilova@gymnazium-hostivice.cz

praxe: 1993 - současnost SPŠ Rakovník; 2014-2015 FFUK Praha - externí pracovnice

zájmy: historie, umění, cestování, jazyky, literatura, příroda, turistika, květiny, psi, alternativní medicína

Mgr. Ing. Vojtěch Veverka

motto: "Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce" (Démokritos)

vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze - obor Lesní inženýrství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - obor Učitelství biologie pro SŠ

kontakt: vojtech.veverka@gymnazium-hostivice.cz

zájmy: Příroda, původní etnika Severní Ameriky, včelařství, šachy, běh