Stravování

Stručné seznámení s pravidly školního stravování

Vyhláška 107/2005 Sb. ve znění předpisů pozdějších - o školním stravování


1) Školní stravování je dotované stravování, podmíněné probíhající výukou a účastí žáka ve školním zařízení.

Tzn:
- Pokud neprobíhá výuka (viz. ředitelské volno) nemají žáci nárok na stravné a jsou považování za cizí strávníky.

- Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozu školního stravování. (Neexistuje, aby si děti nebo rodiče chodili pro obědy do kastrůlků průběžně během roku.)

2) Žák má právo denně odebrat oběd.

3) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.

Tzn:

- Obědy se odhlašují, přihlašují den dopředu (do 14 hod.). Pokud dítě náhle onemocní, mají rodiče právo jídlo odebrat do kastrůlku. Další den jsou již rodiče povinni mít obědy odhlášené a dítě je považováno za cizího strávníka bez nároku na dotaci. Při zjištění zanedbání této povinnosti musí rodiče schodek uhradit. Cena obědu pro cizí strávníky činí Kč 52,-.

4) Pro stanovení finančních limitů na nákup potravin je zvoleno pouze kritérium věku strávníka, bez ohledu na jaký stupeň a typ školy nebo školského zařízení navštěvuje. 

5) Základní výživovou normou pro školní stravování zůstává i nadále tzv. "spotřební koš", tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den.
Tzn. pokud hospodaříme a stačí nám peníze, můžeme dětem "dopřávat" zvýšené porce.

Rodiče mají i nadále možnost využít internetového připojení k programu stravné. Adresa: www.strava.cz. Č. zařízení: 4910, jméno uživatele a přístupové heslo -  při přihlášení individuálně na každého strávníka zvlášť. V případě zájmu info na tel.č. 22098 0141 - H.Foralová

Informace o platbě stravného:  pí. Jelínková, ZŠ Hostivice, tel.: 722 096 565