Profil absolventa

Ideální profil absolventa Gymnázia Hostivice

 • Ctí „Všeobecnou deklaraci lidských práv“ a Ústavu ČR
 • Je připraven k dalšímu studiu na jakékoliv vysoké škole a nebo k dalšímu vyššímu studiu různého praktického zaměření. Je připraven samozřejmě i do praktického života 
 • Ovládá efektivní formy studia, které přecházejí v celoživotní vzdělávání
 • Je schopen žít a pracovat i mimo území ČR díky svým znalostem a jazykové vybavenosti
 • Zastává kladný životní postoj (zdravý optimismus, evaluaci, autoevaluaci, estetické vnímání světa, životního prostředí, kultury, pracovního prostředí, empatii, sociální cítění)
 • Vyznává zásady demokracie (otevřenost, slušné jednání, umění dialogu, pravdivě a optimálně hledat řešení společenských problémů (příčina -> následek), toleranci ke všem národnostem, vzdělání, náboženství)
 • Žije zdravým životním stylem (zodpovědnost za své zdraví, boj proti pouze „konzumnímu“ způsobu života, drogovým závislostem, šikaně, ocenění zdravých aktivit – sportu, koníčků, přátelství) Chrání přírodní prostředí svého domova, obce, kraje, státu, celé Země
 • Rozvíjí pěkný vztah k rodičům, sourozencům, prarodičům, příbuzným, přátelům
 • Hájí pravidla rovnoprávného soužití mužů, žen, dětí, národů a menšin
 • Dbá nejen o své pohodlí a prospěch, ale i empaticky pomáhá všude, kde je třeba, projevuje sociální cítění 
 • Cítí osobní zodpovědnost za své jednání
 • Dodržuje morální i mravní kodex občana našeho státu