Fotosoutěž

Fotografická soutěž „Po stopách republiky“

Za poznáním významných událostí naší vlasti a míst

s nimi spojenými v letech 1918 – 2018.

Téma soutěže: Rekonstrukce důležitých momentů, situací či událostí 20. a 21. století v Československu/ČR s využitím co nejhodnověrnějšího místa.

Cíl soutěže: Propojit reálná místa s událostmi, které udávaly směr českým dějinám 20. století. Zároveň tato soutěž tvůrčím a zajímavým způsobem umožňuje studentům na vlastní kůži „zažít“ situace, se kterými se v mnohdy pohnutých časech naší země, museli vyrovnávat jejich vrstevníci.

Soutěžící: Soutěže se mohou zúčastnit studenti 2. stupně ZŠ, nižšího gymnázia, SŠ a vyššího gymnázia, kteří budou rozdělení do dvou soutěžních kategorií: Mladší žáci (studenti 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia) a Starší žáci (studenti SŠ a vyššího gymnázia)

Podmínky soutěžních fotografií: Každý soutěžící smí do soutěže zaslat pouze 1 fotografii splňující zadané téma. Fotografie musí být v nejvyšším možném rozlišení při poměru stran 2:3. Soutěžní fotografie musí zachycovat minimálně jednu osobu v určité lokalitě a situaci, které odpovídají konkrétní scéně z dějin naší země v letech 1918-2018.

Soutěžní fotografie zasílejte na email: milan.pospisil@gymnazium-hostivice.cz do pátku 18. 10. 2019.

Kritéria hodnocení soutěžních fotografií: Šestičlenná nezávislá porota bude hodnotit 3 aspekty každé zaslané fotografie:

  1. umělecký dojem a originalita fotografie
  2. autenticita provedení fotografie
  3. motiv, námět fotografie

Ceny pro vítěze: Poukaz do Metropole Zličín a desková hra. Dále vystavení vítězných fotografií na vernisáži konající se k příležitosti oslav 30 let od sametové revoluce.

Kategorie MLADŠÍ ŽÁCI

Kategorie STARŠÍ ŽÁCI

1. místo: poukaz 1500 Kč do Metropole Zličín + iKnow

1. místo: poukaz 1500 Kč do Metropole Zličín + IKnow

2. místo: poukaz 1000 Kč do Metropole Zličín + Kde leží Honolulu?

2. místo: poukaz 1000 Kč do Metropole Zličín + Kde leží Kotěhůlky?

3. místo: poukaz 500 Kč do Metropole Zličín + Vědomostní pexeso (objevy a vynálezy)

3. místo: poukaz 500 Kč do Metropole Zličín + VEDOMOSTNÍ PEXESO (HISTORIE)