Sdružení SRPSGH, z.s.

O sdružení

Sdružení rodičů a přátel studentů při Gymnáziu v Hostivici, z.s. (SRPSGH) bylo založeno na podporu rozvoje aktivit studentů, jak materiálními tak i finančními prostředky.

Je registrováno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L24799 (IČ 22711422).

V případě dotazů kontaktujte:

Radka Urbanová, na emailové adrese: urban.radka@seznam.cz
Ing. Lenka Šulcová, na emailové adrese: lenka.sulcova@ond.cz
Petra Rátonyi, Dis., na emailové adrese: petra.ratonyi@seznam.cz

Příspěvek na školní rok 2020/2021

  • č.ú.: 2200873948 / 2010 – Fio banka, a.s.
  • v.s.: dle konkrétní třídy – viz tabulka níže
  • poznámka: jméno a příjmení studenta
  • částka:
    • Kč 500,– / studenta
    • Kč 800,– v případě 2 sourozenců
    • Kč 1.000,– v případě 3 sourozenců

Pro zjednodušení administrativy uvítáme platbu příspěvku bankovním převodem na výše uvedené číslo účtu.
Nemáte-li možnost platby převodem, je možné příspěvek uhradit v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.

Třída  Třídní učitel: Variabilní symbol:
Prima A (1.A) Mgr. et Mgr. Andrea Mottlová 2081
Sekunda A (2.A) Mgr. Jana Reichelová 1981
Tercie A (3.A) Mgr. Eliška Rešlová 1881
Kvarta A (4.A) Mgr. Markéta Baleková 1781
Kvinta A (5.A) Mgr. Ing. Miloslav Husák 1681
Sexta A (6.A) Mgr. Iveta Bínová 1581
Septima A (7.A) Mgr. Jan Šperl 1481
Oktáva A (8.A) Mgr. Ing. Vojtěch Veverka 1381
Oktáva B (8.B) Mgr. Eva Srbová 1382
I. A (První A) Ing. Ondřej Slavík 2041
III. A (Třetí A) Mgr. Milan Pospíšil 1841

 

 

Zápisy

Niže naleznete jednotlivé zápisy ze schůzek sdružení.