Sdružení SRPSGH, z.s.

O sdružení

Sdružení rodičů a přátel studentů při Gymnáziu v Hostivici, z.s. (SRPSGH) bylo založeno na podporu rozvoje aktivit studentů, jak materiálními tak i finančními prostředky.

Je registrováno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L24799 (IČ 22711422).

V případě dotazů kontaktujte:

Radka Urbanová, na emailové adrese: urban.radka@seznam.cz
Ing. Lenka Šulcová, na emailové adrese: lenka.sulcova@ond.cz
Petra Rátonyi, Dis., na emailové adrese: petra.ratonyi@seznam.cz

Příspěvek na školní rok 2019/2020

  • č.ú.: 2200873948 / 2010 – Fio banka, a.s.
  • v.s.: dle konkrétní třídy – viz tabulka níže
  • poznámka: jméno a příjmení studenta
  • částka:
    • Kč 500,– / studenta
    • Kč 800,– v případě 2 sourozenců
    • Kč 1.000,– v případě 3 sourozenců

Třída

Třídní učitel:

Variabilní symbol:

Prima A (1.A)

Mgr. Jana Reichelová

1981

Sekunda A (2.A)

Mgr. Eliška Rešlová

1881

Tercie A (3.A)

Mgr. Markéta Baleková

1781

Kvarta A (4.A)

Mgr. Ing. Miloslav Husák

1681

Kvinta A (5.A)

Mgr. Iveta Bínová

1581

Sexta A (6.A)

Mgr. Jan Šperl

1481

Septima A (7.A)

Bc. Jan Sýkora

1381

Septima B (7.B)

Mgr. Eva Srbová

1382

Oktáva A (8.A)

Mgr. Ing. Vojtěch Veverka

1281

Oktáva B (8.B)

Mgr. Miroslava Stibůrková

1282

II. A (Druhá A)

Mgr. Milan Pospíšil

1841

Zápisy

Niže naleznete jednotlivé zápisy ze schůzek sdružení.