Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

V prámci projektu IKAP byly realizovány 4 projektové dny 17.-20.12.2018 na téma "Realizace mezipředmětových vztahů v polytechnickém vzdělávání". Tato akce byla pedagogy vyhodnocena jako velmi přínostná. Studenti 8.A si při probíhajících aktivitách ujasnili priority např. pro výběr budoucí vysoké školy.

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP)  - Podpora polytechnického vzdělávání, podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků gymnázií.

Zakoupené vybavení v rámci projektu IKAP:

1)      Výukové interaktivní 3D modely  - Corinth  - 15 licencí

2)      2 ks 3D tiskáren

3)      Multiparemetrický přístroj

 

Probíhající platformy IKAPu v těchto podporách:

1)      Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků gymnázií – aplikace efektivních forem rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků, mentoring, společná reflexe forem a metod práce.

2)      Podpora polytechnického vzdělávání – společná setkávání pedagogů naší školy a spolupracujících subjektů a předávání zkušeností. Uplatnění polytechnického principu a aplikace STEM částečně pod vedením externistů.

3)      Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – setkávání pedagogů s externími specialisty za účelem zlepšení kompetencí k výuce podnikavosti, iniciativě a kreativitě napříč předměty.

 

Zájmové útvary v rámci projektu IKAP, které jsou realizovány od 9/2018:

1)      PIK I. – kroužek „Podnikavost, iniciativa a kreativita I.“

- finanční gramotnost, podnikatelský plán, time-management

2)      PIK II. – kroužek „Podnikavost, iniciativa a kreativita II.“

- grafika, fotografování, úprava fotek, princip fungování fotoaparátu, nastavení atd.

virtuální realita
ukázka 3D výukového programu Corinth
virtuální realita
konání kroužku PIK I.
konání kroužku PIK I.
konání kroužku PIK II. - seznámení s 3D tiskárnou
konání kroužku PIK II. - seznámení s 3D tiskárnou
ukázky 3D tisku