Projekty

Otevření venkovní přírodní učebny

Dne 23. 4. 2015 byla otevřena venkovní přírodní učebna na Gymnáziu Hostivice. Po přivítání hostů předala ředitelka školy slovo ing. Davidu Blažkovi, manažerovi projektu, který úvodním slovem představil projekt a venkovní učebnu slavnostně otevřel.

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana SK Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce jsou realizovány na Gymnáziu Hostivice tyto klíčové aktivity: pravidelná výuka žáků  partnerských škol - ZŠ Unhošť, Klobuky, Psáry a Svárov v prostorách naší školy, pořádání badatelského a přírodovědného kroužku, kterého se účastní žáci nižšího stupně gymnázia. Ve výuce je využíváno vybavení učebními pomůckami financovanými ze zmíněného projektu.  Dalšími aktivitami jsou přírodovědné expedice v Krkonoších pro žáky naší školy a partnerských ZŠ. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Celková finanční částka projektu partnera č. 7 Gymnázia Hostivice je 2 738 771,13 Kč.  Dotační projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ umožnil Gymnáziu Hostivice obnovit školní pozemek a vybudovat „Venkovní přírodní učebnu“. Vybudování venkovní přírodní učebny za 579 252 Kč umožní vytvoření prostoru, ve kterém se žáci budou vzdělávat prostřednictvím zážitků a zkušeností, které získají experimentováním a pozorováním přírodních procesů v reálném prostředí. Dalším cílem výuky ve venkovní učebně - je vést žáka k ekologickému smýšlení, pracovním návykům a zdravému životnímu stylu. Po slavnostním zahájení, kterého se účastnili zástupci Středočeského kraje, města Hostivice, Základní školy Hostivice a další hosté, si všichni prohlédli jednotlivé části přírodní učebny a dále pak pomůcky a nové vybavení pořízené ze zmiňovaného projektu.

Petra Šnajberková

klepnutím na fotografii zobrazíte celou galerii z otevření přírodní učebny

Volnočasová přírodní aktivita v červenci

Vážení rodiče, v rámci přírodovědného projektu „Cestou přírodovědných a technických napříč Středočeským krajem“ do kterého je naše škola zapojena, bychom vám rádi nabídli pro vaše děti aktivitu v termínu 1. – 3. 7., rámci které si budou moci vyzkoušet řadu zajímavých aktivit a činností přírodovědného směru. A to převážně na zrekonstruované venkovní zahradě, okolí školy, nebo v prostorách školy za použití pomůcek pořízených právě z tohoto projektu.

Detaily a příhláška

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

V současné době vstupuje realizace výše uvedeného projektu, na kterém spolupracujeme se Středočeským krajem, do poslední čtvrtiny. Projekt je financován z ESF a ze státního rozpočtu České republiky. Součástí realizace našeho projektu je spolupráce se základními školami Unhošť, Klobuky, Psáry a Svárov. Kooperace se základními školami je dobrou zkušeností jak pro naše vyučující tak pro žáky základních škol.

Učitelé gymnázia vyučují každý týden čtyři hodiny přírodovědné předměty, kde pracují s moderními metodami výuky s žáky z partnerských škol. V hodinách jsou využívány experimentální učební pomůcky, které byly financovány z výše uvedeného projektu.  V rámci tohoto jsou realizovány i přírodovědný a badatelský kroužek pro studenty gymnázia. Náplň kroužků umožňuje našim studentům prohloubit znalosti a zájem o přírodovědné předměty. Žákům je umožněna práce s netradičními a moderními pomůckami, v kroužku je prostor pro praktické zkoumání přírodních jevů a jejich následné ověřování teoretickými znalostmi. Vedení kroužků zajišťují kvalifikovaní a nadšení pedagogové.

V jarním období bude realizována úprava školního pozemku, který se přemění na venkovní přírodní učebnu. Nové učební pomůcky a venkovní přírodní učebna budou využívány k obohacení výuky přírodovědných předmětů i v následujících letech.

Projekt, jak doufáme, nastartuje tradici sepětí teorie s praxí ve zmiňované venkovní přírodní učebně. Průběžné hodnocení vlivu celého projektu na výuku má vzestupný trend a věříme, že následné využívání zkušeností i materiálně-technického vybavení z projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem bude i nadále pozitivně ovlivňovat výuku na Gymnáziu Hostivice. 

Průběh realizace projektu

Ve školním roce 2013/2014 byla navázána spolupráce se čtyřmi základními školami, a to Základní školou a Mateřskou školou Klobuky, okres Kladno; Základní školou a mateřskou školou Svárov; Základní školou a Mateřskou školou Psáry, okres Praha – západ; Základní školou Unhošť.

Společně s vyučujícími z daných ZŠ probíhala výuka žáků na naší škole. Ředitelé základních škol kladně hodnotí především atraktivnost a efektivnost vzdělávacího procesu, který je společným dílem našich pedagogů a partnerských škol.

V termínu 22. – 26. 9. 2014 je naplánována první ze tří přírodovědných expedic, které se uskuteční v krásném prostředí našich nejvyšších hor, a to v Peci pod Sněžkou. Pestrý výukový program bude zajištěn kvalifikovanými pedagogy přírodovědných předmětů.

Bylo ukončeno výběrové řízení na dodávku spotřebního materiálu – pomůcek pro výuku v rámci projektu. Toto zboží bude dodáváno v průběhu měsíce září 2014.

Koordinátorka klíčových aktivit Mgr. Kateřina Gaďůrková naplánovala konkrétní termíny realizace akcí s partnerskými základními školami.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.