Systém Bakaláři

Přihlášení do systému Bakaláři

Používáním systému Bakaláři se mohou rodiče i žáci průběžně seznamovat s klasifikací, plánem akcí, docházkou a dalšími sděleními vyučujících.