Archiv akcí 2013/2014

Nezapomenutelné setkání na Gymnáziu v Hostivici

Studentům a učitelům se naskytla dne 12. 6. 2014 mimořádná příležitost setkat se s přímými účastnicemi Wintonových vlaků.

Příběh sira Nicholase Wintona je velmi známý. Šlo o projev soucitu a pomoci ohroženým židovským dětem z okupovaného Protektorátu. Svůj příběh nám vyprávěla paní Zuzana Marešová a paní Ruth Hálová. Jejich osudy zasadil do širších historických souvislostí a s patřičnými daty nás seznámil plukovník Michael Burian z Vojenského historického ústavu. V hlubokém tichu jsme všichni vzpomněli na hrdinství rodičů, kteří poslali své děti za novým životem do Anglie. Jen někteří se po válce setkali.     

Už při zahájení výstavy  "Wintonovy vlaky"  na Kampě byli někteří příznivci naší školy. Dále pak požádali o toto významné setkání na půdě Gymnázia v Hostivici.     

Protože živí "hrdinové z učebnic" naše děti tak zaujali, rozhodli jsme se tuto expozici navštívit všichni, kteří chápou nebezpečí fašismu a sílu vzájemné solidarity.   

Ing. Bc. Petra Šnajberková
                                                                        ředitelka gymnázia

Studentky Gymnázia Hostivice zabodovaly v celostátní soutěži

Ve čtvrtek 20. března 2014 proběhlo v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věčí ČR, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Dny Frankofonie. Jednalo se o výtvarnou soutěž spojenou s francouzskými slovy, které se zúčastnili žáci základních a středních škol z celé republiky. Vyhlášení proběhlo za účasti mnoha velvyslanců frankofonních zemí, včetně velvyslance Francie v ČR.

Studentky Adriana Strnišťová, Diana Klokanová, Rozálie a Amálie Švecovy se mezi desítkami prací umístily na 7. a 12. místě, převzaly z rukou velvyslance čestná uznání a ceny. Gratulujeme! 


Následoval bohatý raut, zakončení a pozvání k příštímu ročníku Dnů Frankofonie.


Iveta Bínová, učitelka francouzského jazyka, Gymnázium Hostivice

Buďme informovaní, buďme užiteční!

Znáte ta správná telefonní čísla? Poznáte, zda raněný dýchá? Začněte oživovat!

O tomto i dalších záchranářských technikách se poučili studenti Gymnázia Hostivice 3. února 2014. Celé dopoledne zde v sále gymnázia lektor občanského sdružení Medikor, pan Bc. Jan Kolár, přednášel o první pomoci a předváděl základní oživovací techniky. Setkal se s velkým zájmem malých i starších studentů. Studenty vyššího gymnázia přednáška tak zaujala, že se rozhodli toto téma zpracovat v rámci své „Středoškolské odborné činnosti“.

Přednášejícímu děkujeme za profesionální, vtipné, i citlivé vystoupení. Všem pak přejeme pevné zdraví.

Mgr. Jana Tomsová

Finálové kolo soutěže TEEN ACHIEVERS

Dne 24.1.2014 proběhlo na naší škole finálové kolo soutěže TEEN ACHIEVERS pořádané britskou certifikační institucí “City & Guilds".

Celkem se finálového kola zúčastnilo 52 soutěžících ze 32 základních škol a nižších gymnáziíí z Prahy a Středočeského kraje. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Výsledky byly velmi těsné a úroveň soutěžících byla dle hodnotitelů vynikající.

Anglický seminář s rodilým mluvčím

Dne 14.1.2014 se konal na našem gymnáziu seminář z anglického jazyka pro tercii.

Seminář vedl  pan Nathaniel Patton, který spolupracuje s nakladatelstvím Bridge Publishing House.

Žáci sedozvěděli mnoho zajímavého o hokeji, NHL a životě v USA a zároveň měli možnost si ověřit svoji schopnost komunikovat s rodilým mluvčím.

Předvánoční exkurze do muzea v Berouně

Nastal čas Vánoc a s ním i vánoční atmosféra, nálada a samozřejmě i mnoho příprav.

Prima A a prima B proto vyrazily získat inspiraci do vánočně ozdobeného Berouna. Zde jsme navštívili berounské náměstí, na kterém jsme si prohlédli vánoční stromeček, před kterým byl ručně vyřezávaný dřevěný betlém. Na náměstí také byli vánoční trhy, na kterých jsme si nemohli nechat ujít skořicovou pochoutku trdelník.

Po prohlídce náměstí a jeho okolí jsme se přesunuli do místního muzea, kde probíhalo několik velmi zajímavých akcí najednou. V první části muzea jsme měli možnost si prohlédnout a hlavně vyzkoušet ruční práce a výrobu vánočních ozdob tak jak to dělali naše babičky a prababičky. Tedy ozdoby ze slámy, vizovického těsta. Dále jsme si vyzkoušeli paličkování a výrobu vánočních ozdob z korálků. Následně jsme se s paní průvodkyní přesunuli na výstavu koření a ve zbytku času jsme absolvovali prohlídku muzea, jehož expozice je věnována Českému krasu.

Exkurze byla velice poučná a zajímavá.

Tonda obal na cestách

Dne 17.12., v čase mrazu, předvánočních nákupů a předprázdninové euforie, zavítal na naši školu ekologický projekt Tonda obal na cestách určený pro nižší stupně víceletých gymnázií, který má jíž šestáctiletou tradici. V pěti samostatných přednáškových blocích se každá třída dozvěděla velmi zábavnou formou od mladého lektora nejen co, jak a kam třídit, ale proč třídit, jak se odpad dále zpracovává a jaké otázky lektorovi (ne)dávat.

 

Nově projekt nabídl interaktivní program přes dataprojektové zařízení. Žáky projekt zaujal natolik, že kladli lektorovi otázky i po vyhrazeném čase pro jednotlivé přednáškové bloky.

Těšíme se, že podobně kvalitní projekt na naší škole přivítáme i v novém roce.

Vánoční jarmark 2013

A rok utekl jako voda…

Opět jsme se sešli v naší školní aule na již tradičním Vánočním jarmarku. Pozvali jsme rodiče, prarodiče a vůbec všechny spřízněné duše, aby přišli závěr roku oslavit s námi.

Náš školní pěvecký sbor se postaral o krásnou vánoční atmosféru. V jeho podání jsme vyslechli velmi známé vánoční koledy, ale i ty méně známé, jako např. Bim bam nebo Dobrý král Václav. A opět se ukázalo, že mezi našimi studenty je mnoho nevšedních talentů – pěveckých, recitačních i tanečních.

Ke zhlédnutí byla výstava prací na téma „Můj vánoční příběh“, výrobky z keramické dílny a vánoční dárečky, které jak pevně věříme, přispějí k příjemné vánoční atmosféře i u Vás doma.

Krásné Vánoce v kruhu Vašich blízkých a vše nejlepší v novém roce přejí studenti Gymnázia Hostivice. 

Více obrázků a video v galerii.

Výlet do iQparku

Dne 1.11.2013 se třída sekundy B Gymnázia Hostivice vypravila do iQparku v Liberci. Žáci zde měli jedinečnou příležitost zdokonalit se a osvěžit své znalosti z přírodních věd. Mohli si například na vlastní uši vyzkoušet, jak funguje parabola satelitního přijímače, nebo sledovat své studené nosy na infračervené kameře. Když už z toho měli nafouklou hlavu, mohli se nad tím zasmát u pokřivených zrcadel v Labyrintu. Naštěstí se zde nikdo neztratil a kdo se ztratil, ten se zase našel, takže na tento poučný výlet může vzpomínat celá třída.

Za pedagogický dozor, Jiří Kučera

Více obrázků v galerii.

Den stromů na Gymnáziu Hostivice

Na neděli 20. října připadl mezinárodní svátek Den stromů, který se připomíná od poloviny 19. století. Přiznáním tohoto svátku si společnost, nebo alespoň její část, uvědomuje význam, jaký stromy zastávají, na prvním místě produkce dřeva.  Je to vše? Stromy, a ne vždy se na jejich význam pomyslí, mají vedle zřejmého hospodářského využití také estetickou a psychologickou funkci, nezapomínejme na funkci kulturní. Památným stromům se dostává ochrany státu, stromy se vysazovaly podél cest, aby poutníkům ukazovaly a zpříjemňovaly cestu krajinou, byly vysazovány ke kaplím a kapličkám, k domům, aby ochraňovaly před údery blesků a snižovaly vlhkost v jejich okolí apod. Některé státy přijmuly stromy jako státní symboly. Tak je tomu např. u Libanonu (silueta cedru), Kanady (list javoru), a nebo Česka (lipové listy na prezidentské standartě).

Studenti, pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci Gymnázia Hostivice si tento svátek připomněli v pondělí 21. října. Během vyučovacích hodin byla jejich pozornost věnována problematice spojené se stromy. V přírodní rezervaci Hostivické rybníky a hostivickém Husově náměstí prováděli lesnickými metodami měření výšek a dalších parametrů vybraných stromů, získané informace zpracovávali pomocí dat dostupných z literatury a internetu. Nechybělo ani rozpoznávání jednotlivých druhů stromů dle listů, plodu či pupenů a další. Závěrem dne bylo výtvarné a literární zpracování získaných informací a zkušeností. Zakončení oslavy Dne stromů proběhlo symbolicky na Husově náměstí u stromu gymnázia slavnostním projevem.

Studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci gymnázia se zúčastnili realizace Dne stromů společně a připojili se tak k dalším školám či obcím a institucím, které vnímají kulturní, přírodní a estetický význam stromů jako nedílnou součást naší společnosti.

Za pedagogický dozor, Mgr. Ing. Miloslav Husák

Halloweenská noc

Dne 25. a 26. 10. 2013 se žáci Primy A a Primy B zúčastnili akce Halloweenská noc. Žáci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si, jaké to je, přespat ve škole.

Celá akce začala v 17 hodin. Žáci si nejprve v zahradě školy vydlabali dýně, které pak byly vystaveny u školy. Poté si opekli na ohýnku buřty a následně se přesunuli do auly školy, kde pro ně byly připraveny hry. Zpestřením večera bylo dále strašidelné taneční vystoupení žákyň Primy B. Na závěr večera žáci zhlédli tematicky laděný film „V tom domě straší“, po němž přišla na řadu večerka. Druhý den ráno byla pro žáky připravena snídaně a v 9:00 hodin společné rozloučení v aule školy.

Celou akci lze zhodnotit jako velmi zdařilou. Touto cestou chceme též poděkovat rodičům, zejména maminkám, které napekly množství chutných buchet. Děkujeme také za donesení dalšího občerstvení a jiných materiálů, které pomohly s přípravou a průběhem této akce.

Mgr. Gabriela Nováková, Mgr. Kateřina Gaďůrková

Exkurze do Štefánikovy hvězdárny v Praze

Ve čtvrtek 3.10. 2013 se žáci Primy A a Primy B zúčastnili exkurze do Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Exkurze navazovala na tematiku vesmíru, která byla právě probrána v hodinách zeměpisu a přírodopisu.

Ve hvězdárně žáci nejprve zhlédli film „Lety ke hvězdám“, dále diskutovali s astronomem, poté navštívili kupoli a pozorovali dalekohledem oblohu (zejména Slunce), na závěr si prohlédli výstavní prostory hvězdárny.

Pro zpestření exkurze měli žáci dále i možnost navštívit zrcadlové bludiště. 

Celou akci lze zhodnotit jako zdařilou.

Za pedagogický dozor, Mgr. Gabriela Nováková

Týden jazyků

V týdnu od 23.9.2013 probíhal na našem gymnáziu Týden jazyků.

Při této příležitosti jsme uspořádali soutěž, které se zúčastnili téměř všichni žáci naší školy. Žáci prvních a druhých ročníků osmiletého cyklu vyráběli komiks v angličtině a ve francouzštině a žáci tercie a vyššího gymnázia měli za úkol napsat povídku v angličtině.

Nejlepší práce byly vybrány a vyvěšeny na nástěnce ve 2. patře a všichni studenti měli možnost hlasovat a vybrat tři nejlepší práce z každé kategorie. Věcné ceny pak byly slavnostně předány dne 26.9. 

K oslavě Evropského dne jazyků směřovala i činnost v kroužku anglického jazyka „English Club“. Žáci měli za úkol ve skupinkách vytvořit plakát, který obsahoval základní informace o příslušné evropské zemi. Všechny informace byly pochopitelně uvedeny v anglickém jazyce. Konkrétně žáci zjišťovali informace o Velké Británii, České republice, Francii a Španělsku. Na plakátech se objevily geografické údaje o dané zemi, jazyk země, typické symboly země, apod. Tyto informace byly doplněny obrázkem vlajky státu a i dalšími obrázky, které se k vybrané zemi vztahují. Vyrobené plakáty budou vyvěšeny v naší jazykové učebně.