Archiv akcí 2011/2012

Soutěž „I love kohoutková“

Naši studenti 1. ročníku se stali absolutními vítězi regionálního kola soutěže „I love kohoutková“, ve které měli vytvořit video, v němž vyjádří pozitivní vztah ke kohoutkové vodě. 

Osobně jim dne 15.6.2012 přijela tisková mluvčí Středočeských vodáren a.s. Ing. Lenka Kozlová pogratulovat a předat hodnotné ceny. Slavnostnímu předání byli přítomni též ředitelka gymnázia Ing. Petra Šnajberková a třídní učitel Mgr. Martin Liebzeit.

V rámci své návštěvy zhodnotila soutěžní práci studentů, která podle jejích slov byla smysluplná a dobře zpracovaná. Ing. Kozlová vyzdvihla důležitost práce vyučující přírodních věd Bc. Petry Pitelkové.  Dále studenty informovala o postupu do celorepublikového kola, prodiskutovala s nimi vodohospodářskou tématiku v regionu a nabídla Gymnáziu Hostivice spolupráci při realizaci exkurzí na dispečink firmy Veolia Voda, a.s. a možnosti zajištění prohlídky vodní nádrže a hráze Klíčava.

Vedení Gymnázia Hostivice

Zelená stezka - Zlatý list

Dne 26.5.2012 reprezentovalo 12 žáků primy naše gymnázium ve středočeském krajském kole přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list.

Účastníci se po trojicích vydávali soutěžní stezkou, na jednotlivých stanovištích dobře odpovídali na otázky odborníků, a tím vybojovali krásné 3. místo. Gratulujeme.

Bc. Petra Pitelková, vyučující přírodopisu

Evropský den 112

Dne 11. února 2012 si Evropané připomínají Evropský den 112. Ve spojitosti s ním se žáci I.A Gymnázia Hostivice dne 27. a 29. 2. 2012 zúčastnili výtvarné soutěže „Nový kabát pro linku 112.“

Prostřednictvím jednotného evropského ]čísla 112 se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie.

Přestože byla linka 112 mnohokrát oceněna, doposud nemá v Čechách jednotné logo. Žáci na základě získaných informací o tísňové lince, jejím využívání a daných kriterií zhotovili loga SOS linky 112. Pěti vybraným kandidátům, Anně Haškovcové, Lindě Rysové, Marku Švandovi, Sabině Slapničkové a Miladě Mužíkové děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia a přejeme mnoho štěstí v soutěži.

Mgr. Ludmila Škvorová, vyučující VV

Exkurze do spalovny odpadů

Dne 7.3.2012 se 12 žáků z Gymnázia Hostivice zúčastnilo exkurze do spalovny odpadů v Praze Malešicích. Žáci si nejprve vyslechli zajímavou přednášku, dozvěděli se mnoho informací, shlédli krátký film a poté se vydali do přímého provozu spalovny, což dokumentují fotografie v příloze. Myslím, že celá akce se povedla a všichni jsme přijeli spokojení.

Vaše vyučující zeměpisu,
Bc. Petra Pitelková

"Fotodvojice"

Dne 29.2.2012 proběhla na gymnáziu v Hostivici výuka v terénu, cílem bylo vytvořit fotodvojice historické a současné obce. Nejprve jsme na internetu vyhledali a vytiskli fotografie z roku 1911, 1914 a 1935. Poté jsme se s žáky 1. ročníku vydali vyfotografovat nejvýznamnější budovy v Hostivici, snažili jsme se najít místo, kde tenkrát mohl fotograf stát. V dalších hodinách jsme fotografie zpracovali a vytvořili pohlednice, posuďte sami, jak se nám práce povedla.

Vaše vyučující zeměpisu,
Bc. Petra Pitelková