Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj

Škola má bezbariérový přístup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU DO ŠKOLY PO KRAJI ZDARMA - metodická pomoc na tel. 220 571 420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín konání opravných maturitních zkoušek ústní společné a profilové části je stanoven na 1.9. 2020 od 12:00

Podrobný harmonogram obdrží studenti e-mailem.

Aktuality

Soutěž Cool School

24.06.2019 20:08

Na konci dubna se pí. prof. Reichelová chopila role supervizora a postavila se tak před nelehký úkol, který spočíval v natočení propagačního videa o našem gymnáziu pro soutěž „Cool School“.

Hned na začátku musela vyřešit, jakých pět studentů si do týmu vybere. Tento výběr navíc měl být věkově rozmanitý, což způsobovalo jenom další komplikace. Nakonec však dala dohromady pět pracovitých a ze soutěže nadšených studentů.

Těmito studenty byli: Tadeáš Vácha (1.A), Dominik Černoch (4.A), Natálie Bálintová (I.A), Rebecca Knight (5.A), Marek Ladman (6.A). Dali jsme se tedy ihned do práce, protože času už nebylo mnoho.

Fotografická soutěž „Po stopách republiky“

24.06.2019 19:56

Propojte fotografií reálná místa s událostmi, které udávaly směr českým dějinám 20. století!

Soutěže se mohou zúčastnit studenti 2. stupně ZŠ, nižšího gymnázia, SŠ a vyššího gymnázia, kteří budou rozdělení do dvou soutěžních kategorií: Mladší žáci (studenti 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia) a Starší žáci (studenti SŠ a vyššího gymnázia)

Cykloturistický kurz 2019

12.06.2019 19:26

V posledním květnovém týdnu se třída Sekunda A vydala na cykloturistický kurz do Roztok u Křivoklátu.

Post Bellum

12.06.2019 19:19

V květnu jsme se zúčastnili workshopů Post Bellum - "Lidi to tak nenechaj"
a Post Bellum - "Doma a jinde".

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.