Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj

Škola má bezbariérový přístup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU DO ŠKOLY PO KRAJI ZDARMA - metodická pomoc na tel. 220 571 420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V době podzimních prázdnin od 26.-30.10.2020 je škola uzavřena!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 14.10.2020 PROBÍHÁ VÝUKA DISTANČNÍM ZPŮSOBEM!

Distanční výuka bude realizována platformou Teams. Zákonní zástupci mohou sledovat činnost na této platformě přihlášením se do Teams heslem syna/dcery. Pro žáky je distanční výuka povinná!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vnitřní provoz školy v souvislosi s hygienicko-epidemiologickými podmínkami

  1. Roušky ve všech prostorách školy jsou povinné.
  2. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní hygieny, pokud možno dodržují sociální distanc.
  3. Žák či zaměstnanec se zvýšenou teplotou a příznaky nemoci nebude vpuštěn do budovy školy.
  4. Nezletilý žák bude izolován, zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou ze školy. Pokud se příznaky nemoci objeví u žáka v průběhu dne, bude odveden do izolace a zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou.
  5. Zaměstnanec a zletilý žák se zvýšenou teplotou neprodleně opustí budovu školy.
  6. Po vstupu do školy si příchozí umyjí či dezinfikují ruce.
  7. V průběhu každé přestávky bude třída větrána.
  8. Úklid bude prováděn dle rozpisu, v průběhu polední přestávky opouštějí všichni žáci budovu školy a budou sanovány učebny a společné prostory.
  9. Při zahájení školního roku budeme aktualizovat kontakty na žáky a zákonné zástupce.
  10. Při karanténě třídy/skupiny/školy budou vydána další pravidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium Hostivice p.o. hledá asistenta pedagoga na úplný, popř. částečný úvazek s nástupem ihned. V případě zájmu kontaktuje: Ing. Husáková tel.: 725 823 255, e-mail: jitka.husakova@gymnazium-hostivice.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školním roce 2020/2021 nebudou organizovány přípravné kurzy pro osmiletý a čtyřletý obor.

Aktuality

Maturitní témata

10.10.2019 10:46

Jsou k dispozici Maturitní témata 2020.

Informace k přijímacímu řízení

08.10.2019 10:12

Na stránce Pro uchazeče naleznete informace k přijímacímu řízení do osmiletého a čtyřletého studia.

Majáles 2019

09.07.2019 13:15

Soutěž Cool School

24.06.2019 20:08

Na konci dubna se pí. prof. Reichelová chopila role supervizora a postavila se tak před nelehký úkol, který spočíval v natočení propagačního videa o našem gymnáziu pro soutěž „Cool School“.

Hned na začátku musela vyřešit, jakých pět studentů si do týmu vybere. Tento výběr navíc měl být věkově rozmanitý, což způsobovalo jenom další komplikace. Nakonec však dala dohromady pět pracovitých a ze soutěže nadšených studentů.

Těmito studenty byli: Tadeáš Vácha (1.A), Dominik Černoch (4.A), Natálie Bálintová (I.A), Rebecca Knight (5.A), Marek Ladman (6.A). Dali jsme se tedy ihned do práce, protože času už nebylo mnoho.

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.