Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj

Škola má bezbariérový přístup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU DO ŠKOLY PO KRAJI ZDARMA - metodická pomoc na tel. 220 571 420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V době podzimních prázdnin od 26.-30.10.2020 je škola uzavřena!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 14.10.2020 PROBÍHÁ VÝUKA DISTANČNÍM ZPŮSOBEM!

Distanční výuka bude realizována platformou Teams. Zákonní zástupci mohou sledovat činnost na této platformě přihlášením se do Teams heslem syna/dcery. Pro žáky je distanční výuka povinná!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vnitřní provoz školy v souvislosi s hygienicko-epidemiologickými podmínkami

  1. Roušky ve všech prostorách školy jsou povinné.
  2. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní hygieny, pokud možno dodržují sociální distanc.
  3. Žák či zaměstnanec se zvýšenou teplotou a příznaky nemoci nebude vpuštěn do budovy školy.
  4. Nezletilý žák bude izolován, zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou ze školy. Pokud se příznaky nemoci objeví u žáka v průběhu dne, bude odveden do izolace a zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou.
  5. Zaměstnanec a zletilý žák se zvýšenou teplotou neprodleně opustí budovu školy.
  6. Po vstupu do školy si příchozí umyjí či dezinfikují ruce.
  7. V průběhu každé přestávky bude třída větrána.
  8. Úklid bude prováděn dle rozpisu, v průběhu polední přestávky opouštějí všichni žáci budovu školy a budou sanovány učebny a společné prostory.
  9. Při zahájení školního roku budeme aktualizovat kontakty na žáky a zákonné zástupce.
  10. Při karanténě třídy/skupiny/školy budou vydána další pravidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium Hostivice p.o. hledá asistenta pedagoga na úplný, popř. částečný úvazek s nástupem ihned. V případě zájmu kontaktuje: Ing. Husáková tel.: 725 823 255, e-mail: jitka.husakova@gymnazium-hostivice.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školním roce 2020/2021 nebudou organizovány přípravné kurzy pro osmiletý a čtyřletý obor.

Aktuality

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

21.12.2019 15:51

Fotografie z Andělské aukce

21.12.2019 15:47

Podívejte se na fotografie z Andělské aukce, která proběhla dne 10.12.2019.

Hostivická univerzita

21.12.2019 15:12

Projektový den – Co dnešním předmětům přinesla doba komunismu?

13.12.2019 13:08

Dne 27. listopadu 2019 proběhl na našem gymnáziu projektový den na téma „Co dnešním předmětům přinesla doba komunismu?“, kterého se zúčastnily všechny třídy vyššího gymnázia.

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.