Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj

Škola má bezbariérový přístup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU DO ŠKOLY PO KRAJI ZDARMA - metodická pomoc na tel. 220 571 420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V době podzimních prázdnin od 26.-30.10.2020 je škola uzavřena!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 14.10.2020 PROBÍHÁ VÝUKA DISTANČNÍM ZPŮSOBEM!

Distanční výuka bude realizována platformou Teams. Zákonní zástupci mohou sledovat činnost na této platformě přihlášením se do Teams heslem syna/dcery. Pro žáky je distanční výuka povinná!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vnitřní provoz školy v souvislosi s hygienicko-epidemiologickými podmínkami

  1. Roušky ve všech prostorách školy jsou povinné.
  2. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní hygieny, pokud možno dodržují sociální distanc.
  3. Žák či zaměstnanec se zvýšenou teplotou a příznaky nemoci nebude vpuštěn do budovy školy.
  4. Nezletilý žák bude izolován, zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou ze školy. Pokud se příznaky nemoci objeví u žáka v průběhu dne, bude odveden do izolace a zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou.
  5. Zaměstnanec a zletilý žák se zvýšenou teplotou neprodleně opustí budovu školy.
  6. Po vstupu do školy si příchozí umyjí či dezinfikují ruce.
  7. V průběhu každé přestávky bude třída větrána.
  8. Úklid bude prováděn dle rozpisu, v průběhu polední přestávky opouštějí všichni žáci budovu školy a budou sanovány učebny a společné prostory.
  9. Při zahájení školního roku budeme aktualizovat kontakty na žáky a zákonné zástupce.
  10. Při karanténě třídy/skupiny/školy budou vydána další pravidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium Hostivice p.o. hledá asistenta pedagoga na úplný, popř. částečný úvazek s nástupem ihned. V případě zájmu kontaktuje: Ing. Husáková tel.: 725 823 255, e-mail: jitka.husakova@gymnazium-hostivice.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školním roce 2020/2021 nebudou organizovány přípravné kurzy pro osmiletý a čtyřletý obor.

Aktuality

Přihláška ke studiu

29.01.2020 10:08

Na stránce Pro uchazeče naleznete aktuální přihlášku ke studiu a návod pro vyplnění.

Informace pro uchazeče

14.01.2020 11:08

Informace k přijímacímu řízení naleznete na přiloženém letáku, detailněji pak na stránce Pro uchazeče.

Resuscitační set

14.01.2020 11:04

Na Gymnáziu v Hostivici je umístěn resuscitační set -  automatický DEFIBRILÁTOR + kyslíkový generátor, který poskytl zřizovatel školy Středočeský kraj.

Kritéria přijímacího řízení

08.01.2020 17:41

Kromě kritérií přijímacího řízení najdete na stránce Pro uchazeče i další užitečné informace.

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.