Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj

Škola má bezbariérový přístup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU DO ŠKOLY PO KRAJI ZDARMA - metodická pomoc na tel. 220 571 420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín konání opravných maturitních zkoušek ústní společné a profilové části je stanoven na 1.9. 2020 od 12:00

Podrobný harmonogram obdrží studenti e-mailem.

Aktuality

Vzpomínková výstava Gymnázia Hostivice aneb Od První republiky po současnost

09.11.2015 20:30

Dne 15. září 2015 se v 18.00 hod. uskutečnila vernisáž výstavy nazvaná Od 2. světové války po současnost. Výstava zahrnovala nejen závěry badatelské činnosti studentů z projektů 2. sv. válka, totalita a Sametová revoluce, ale i písemné prameny z kroniky předané panem Ing. Štětkou, CSc. Koncepce výstavy si dala za cíl spojit tyto dvě části v jeden celek a prezentovat moderní dějiny široké veřejnosti a ukázat zájem mladé generace o historii.

Hravé cvičení pro děti ve věku 6-8 a 9-10 let

03.10.2015 13:15

Od října nabízíme každé pondělí a středu cvičení pro děti, které se bude konat pod vedením našeho učitele tělesné výchovy Jana Šperla. (10 lekcí/1080,- Kč)

Začínáme 12. 10. 2015 v 16 hodin

Gymnázium Hostivice, Komenského 141

pondělí 16.00 - 16.50 děti 6-8 let

17.00 - 17.50 děti 9-10 let
středa 16.00 - 16.50 děti 6-8 let

17.00 - 17.50 děti 9-10 let

S sebou: dobrou náladu, sportovní oblečení a obuv

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.